bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2023 – 2028)

 

STT HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 LÊ VĂN HÒA – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
– Ủy viên BCH Tỉnh ủy
– Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
2 NGUYỄN CHÂU TRINH – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
3 NGUYỄN BÁ HÙNG – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
4 PHẠM THU HƯỜNG – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VII
5 NGUYỄN VĂN CƯỜNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
6 NGUYỄN HỒNG VÂN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
7 PHẠM VŨ THANH QUỐC  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
8 TRẦN VĂN LIÊM – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
9 NGUYỄN TRUNG NGẠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
10 NGUYỄN THANH SƠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn các khu Công nghiệp
11 NGUYỄN ĐỨC Ý – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vũng Tàu
12 NGUYỄN VIỆT DŨNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
13 PHẠM THỊ TÙNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ
14 HOÀNG THỊ HẢI – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
15 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Trưởng Ban tài chính LĐLĐ Tỉnh
16 LÊ XUÂN TRÚC – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó trưởng Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
17 LƯU THỊ ÁNH TUYẾT – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
18 ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Côn Đảo
19 TRẦN MINH BẢO VY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc
20 LÊ MINH QUAN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Đất Đỏ
21  KIỀU MINH SƠN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền
22 PHẠM THỊ HƯƠNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức
23 NGUYỄN MINH THU THỦY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh
24 NGUYỄN VĂN THÁI – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở Y tế
– Chủ tịch CĐ ngành Y tế
25  ĐỔ MINH TUẤN  – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
– Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT
26  ĐINH THỊ TRÚC MY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
27 NGUYỄN HỒNG HẠNH – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
28 LÊ THỊ HOA – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
29  HUỲNH ĐỨC DŨNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
30  TRẦN HIỆP HƯNG  – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Cục trưởng, Cục Thuế tỉnh
31 CAO QUANG ĐÀO – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch Công đoàn
32 HOÀNG PHÚC LONG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro
33 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐ Cty CP Cao Su Bà Rịa
34 HOÀNG THỊ MINH TRANG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam
35 NGUYỄN QUANG QUỐC – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần dịch vụ Đô thị Bà Rịa
36 NGUYỄN KIM HUỆ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH SX Giày Uy Việt
37 CHU THỊ HUỆ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VII
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH quốc tế All Wells VN