bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2018 – 2023)

STT HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 HUỲNH SƠN TUẤN – Ủy viên BCH Tỉnh ủy
– Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI.
– Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI
2 TẠ THỊ HỒNG HÀ  Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI
3 NGUYỄN CHÂU TRINH – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI
4 NGUYỄN BÁ HÙNG – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI
5 NGUYỄN ĐỨC Ý  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vũng Tàu
6 PHẠM THU HƯỜNG  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bà Rịa
7 NGUYỄN VĂN CƯỜNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
8 NGUYỄN HỒNG VÂN – Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
– Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
9 PHẠM VŨ THANH QUỐC  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
10 NGUYỄN THANH SƠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng Ban Chính sách Pháp luật – Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
11 TRẦN THỊ THU THỦY – Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật – Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
12 TRẦN VĂN LIÊM  – Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
13 LƯU THỊ ÁNH TUYẾT – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
14 HOÀNG THỊ HẢI – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
15 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN – Phó Phó Trưởng Ban tài chính LĐLĐ Tỉnh
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
16 NGUYỄN TRUNG NGẠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐ các khu CN
17 PHẠM TÀI NGỌC – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức
18 PHẠM THỊ TÙNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phú Mỹ
19 ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Côn Đảo
20 TRẦN MINH BẢO VY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc
21 NGUYỄN VIỆT DŨNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh
22 TRẦN VIẾT THÀNH – Giám đốc Cty TNHH DV Du lịch Công Đoàn
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
23 NGUYỄN MINH THU THỦY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐN Giáo dục tỉnh
24 NGUYỄN VĂN THÁI – Phó Giám đốc Sở Y tế
– Chủ tịch CĐ ngành Y tế
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
25  ĐỔ MINH TUẤN – Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT
– Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT
26 MAI TRUNG HƯNG – Phó Giám đốc Sở Xây dựng
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng.
27 MAI KHÁNH – Chủ tịch CĐ Cty CP Cao Su Bà Rịa
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
28 NGUYỄN QUỐC ĐẠT – Chủ tịch CĐ Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
– Ủy viên Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa VI
29 NGUYỄN MINH CƯỜNG –  Phó Cục trưởng Cục thế tỉnh
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
30 BÙI THỊ THU HÀ – Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương VN CN BR-VT
– Chủ tịch CĐCS Ngân hàng
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
31 TRẦN CÔNG SƠN – Trưởng phòng quản lý văn hóa và di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao.
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
32 VƯƠNG THỊ DUNG – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
– UV BCH LĐLĐ tỉnh Khóa VI
33 TRƯƠNG HÙNG TRÍ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH SX Giày Uy Việt
34 TRẦN QUỐC KHÁNH – Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và XH
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
35 NGUYỄN THỊ LÝ – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Bà Rịa
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
36 TRỊNH THANH HOA – Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
37 PHAN THANH TÙNG – Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Prime Asia VN
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
38 PHẠM NGỌC SƠN – Phó Giám đốc BHXH tỉnh
– Phó Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
39 NGUYỄN HỒNG KHIÊM – Phó phòng Tổ chức nhân sự
– Phó Chủ tịch CĐCS Cty CP Du lịch DV Dầu khí VN
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
40 CHU THỊ HUỆ – Chủ tịch CĐCS Cty TNHH quốc tế All Wells VN
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
41 ĐÀO THỊ HUỆ – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
42 HUỲNH VĂN PHI – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ
– UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.