bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÓA VI (NHIỆM KỲ 2018 – 2023)

STT HỌ VÀ TÊN        CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
1 LÊ VĂN HÒA – Ủy viên BCH Tỉnh ủy
– Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI
2 TẠ THỊ HỒNG HÀ  – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khóa VI
3 NGUYỄN CHÂU TRINH – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI
4 NGUYỄN BÁ HÙNG – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI
5 NGUYỄN ĐỨC Ý  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch LĐLĐ thành phố Vũng Tàu
6 PHẠM THU HƯỜNG  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bà Rịa
7 NGUYỄN VĂN CƯỜNG – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
8 NGUYỄN HỒNG VÂN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
9 PHẠM VŨ THANH QUỐC  – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
10 NGUYỄN THANH SƠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐ các khu CN
11 TRẦN VĂN LIÊM – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
12 NGUYỄN TRUNG NGẠN – Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng Ban Chính sách Pháp luật – Quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh
13 LƯU THỊ ÁNH TUYẾT – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Phó Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh
14 HOÀNG THỊ HẢI – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công LĐLĐ tỉnh
15 NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Trưởng Ban tài chính LĐLĐ Tỉnh
16 TRẦN THỊ THU THỦY – Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bà Rịa
17 PHẠM TÀI NGỌC – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Đức
18 PHẠM THỊ TÙNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch LĐLĐ thị xã Phú Mỹ
19 ĐOÀN THỊ DIỆU HIỀN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Côn Đảo
20 TRẦN MINH BẢO VY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Xuyên Mộc
21 NGUYỄN VIỆT DŨNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI
– Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh
22 TRẦN VIẾT THÀNH – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Giám đốc Cty TNHH DV Du lịch Công Đoàn
23 NGUYỄN MINH THU THỦY – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh
24 NGUYỄN VĂN THÁI – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Giám đốc Sở Y tế
– Chủ tịch CĐ ngành Y tế
25  ĐỔ MINH TUẤN  – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Giám đốc Sở NN&PTNT
– Chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT
26 MAI TRUNG HƯNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Giám đốc Sở Xây dựng
– Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng.
27 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐ Cty CP Cao Su Bà Rịa
28 NGUYỄN QUỐC ĐẠT – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐ Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro.
29 NGUYỄN MINH CƯỜNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
–  Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh
30 BÙI THỊ THU HÀ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương VN CN BR-VT
– Chủ tịch CĐCS Ngân hàng
31 TRẦN CÔNG SƠN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Trưởng phòng quản lý văn hóa và di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao.
32 VƯƠNG THỊ DUNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh Khóa VI
– Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
33 NGUYỄN THỊ HUỆ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH SX Giày Uy Việt
34 TRẦN QUỐC KHÁNH – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và XH
35 TRỊNH THANH HOA – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Điền
36 PHAN THANH TÙNG – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH Prime Asia VN
37 PHẠM NGỌC SƠN – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Giám đốc BHXH tỉnh
– Phó Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh
38 NGUYỄN HỒNG KHIÊM – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó phòng Tổ chức nhân sự
– Phó Chủ tịch CĐCS Cty CP Du lịch DV Dầu khí VN
39 CHU THỊ HUỆ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch CĐCS Cty TNHH quốc tế All Wells VN
40 ĐÀO THỊ HUỆ – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh BR-VT
41 HUỲNH VĂN PHI – UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa VI.
– Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ