bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA VI (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Lê Văn Hòa

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1977

Quê quán: xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ

Điện thoại cơ quan: 0254.3854606

 

TẠ THỊ HỒNG HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1968

Quê quán: Bà Rịa-Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3515176

 

 

 

NGUYỄN CHÂU TRINH

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1965

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân kinh tế, Đại học Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3554447

NGUYỄN BÁ HÙNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1973

Quê quán: Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp Chính trị; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Điện thoại cơ quan: 0254.3727343

PHẠM THU HƯỜNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bà Rịa

Sinh năm: 1975

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân ngoại ngữ, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3711241

 

 

 

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công 
Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1968

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 064.3810027

 

 

Phạm Vũ Thanh Quốc
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1975

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3859174

 

 

 TRẦN VĂN LIÊM
Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1969

Quê quán: Bình Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3852272

 

NGUYỄN HỒNG VÂN

Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1980

Quê quán: Long An

Trình độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Luật, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3853898

 

 

NGUYỄN ĐỨC Ý

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phó Vũng Tàu

Sinh năm: 1965

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân luật, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3512171

 

NGUYỄN THANH SƠN

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh BR-VT

Sinh năm: 1977

Quê quán: Hải Dương

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Xã hội học, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3893686

PHẠM THỊ TÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ 

Sinh năm: 1974

Quê quán: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Tài chính kế toán, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3216092

 

NGUYỄN TRUNG NGẠN

Trưởng Ban Chính sách pháp luật – Quan hệ lao động

Sinh năm: 1974

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân khoa học, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 02543.510518