bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA VI (Nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Lê Văn Hòa

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1977

Quê quán: xã Long Phước, thành phố Bà Rịa

Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ

Điện thoại cơ quan: 0254.3854606

 

TẠ THỊ HỒNG HÀ

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1968

Quê quán: Bà Rịa-Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3515176

 

 

 

NGUYỄN CHÂU TRINH

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1965

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân kinh tế, Đại học Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3554447

NGUYỄN BÁ HÙNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1973

Quê quán: Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp Chính trị; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Điện thoại cơ quan: 0254.3727343

PHẠM THU HƯỜNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bà Rịa

Sinh năm: 1975

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân ngoại ngữ, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3711241

 

 

 

NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Trưởng Ban Tuyên giáo và Nữ công 
Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1968

Quê quán: Nam Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 064.3810027

 

 

Phạm Vũ Thanh Quốc
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1975

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3859174

 

 

 TRẦN VĂN LIÊM
Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1969

Quê quán: Bình Định

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 0254.3852272

 

NGUYỄN HỒNG VÂN

Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh BR – VT

Sinh năm: 1980

Quê quán: Long An

Trình độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Luật, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3853898

 

 

NGUYỄN ĐỨC Ý

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Vũng Tàu

Sinh năm: 1965

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Cao cấp chính trị, Cử nhân luật, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3512171

 

NGUYỄN THANH SƠN

Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh BR-VT

Sinh năm: 1977

Quê quán: Hải Dương

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Xã hội học, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3893686

PHẠM THỊ TÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ 

Sinh năm: 1974

Quê quán: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Tài chính kế toán, ĐH phần Công đoàn

Điện thoại cơ quan: 0254.3216092

 

NGUYỄN TRUNG NGẠN

Trưởng Ban Chính sách pháp luật – Quan hệ lao động

Sinh năm: 1974

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân khoa học, ĐH phần Công đoàn.

Điện thoại cơ quan: 02543.510518