bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Biểu trưng và Tranh cổ động Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 

 

TRANH CỔ ĐỘNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028 

 


Bài viết liên quan