bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Đại hội lần thứ I:

Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1993-1998 họp vào 2 ngày 28 và 29/05/1993. Có 250 đại biểu đại diện cho 22.000 đoàn viên Công đoàn về dự. Đại hội bầu ra BCH gồm 29 đồng chí, Đ/c Nguyễn Thị Thanh được bầu làm Chủ tịch; đ/c Nguyễn Trọng Tín, đ/c Đào Quang Chiêu được bầu làm Phó Chủ tịch.

Mục tiêu: “Vì lợi ích của công nhân lao động và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân; Vì sự ổn định, phát triển của tỉnh nhà và của đất nước, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Nhiệm vụ:

  • Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở làm cho công đoàn thực sự là tổ chức của CNLĐ.
  • Đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.
  • Đổi mới công tác truyền thông giáo dục; tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Click vào đây để xem chi tiết: Lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn BR – VT