bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Chi hội Luật gia Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

Căn cứ văn bản triển khai của Hội Luật gia tỉnh, Chi hội Luật gia Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động trong các hội viên và vận động cán bộ, công chức, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

Ảnh: Sưm tầm

  1. Đối tượng tham gia:Công dân Việt Nam ở trong nước và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, công tác tại Việt Nam.
  2. Nội dung thi:

– Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam số 66/2020/QH14 ngày 11/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

– Một số quy định pháp luật liên quan đến biên giới và hoạt động của Bộ đội Biên phòng.

  1. Hình thức thi: Trực tuyến trên website https://bdbp.com.vn/ và ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”.
  2. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Dự kiến từ ngày 10/10/2023 đến ngày 10/12/2023.

– Phát động Cuộc thi: Dự kiến ngày 10/10/2023.

– Vòng thi tuần (04 tuần): Dự kiến từ ngày 10/10 đến hết ngày 07/11/2023.

– Vòng bán kết: Dự kiến ngày 14/11/2023.

– Vòng chung kết: Dự kiến ngày 21/11/2023.

– Tổng kết, trao giải: Dự kiến trong khoảng từ ngày 06/12 đến 10/12/2023.

  1. Giải thưởng: (theo thể lệ cuộc thi).

Đính kèm Kế hoạch tổ chức cuộc thi


Bài viết liên quan