bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Công đoàn Việt Nam đổi mới để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) của Công đoàn Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, từ các hoạt động xã hội từ thiện đến các hoạt động phúc lợi cho NLĐ.

Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn thể hiện vai trò quan trọng trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đây là nhiệm vụ then chốt để tạo động lực cho người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Nguồn: Báo lao động và Công đoàn


Bài viết liên quan