bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh BR - VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028