bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

[ĐANG DIỄN RA] Buổi Casting Online tuyển chọn người tham gia chương trình “Giờ thứ 9+”

💞 [ĐANG DIỄN RA] Buổi Casting Online tuyển chọn người tham gia chương trình “Giờ thứ 9+” – Gameshow dành cho CNVCLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Đài truyền hình VTV3 sản xuất (4 đơn vị tham dự: LĐLĐ thị xã Phú Mỹ, LĐLĐ thành phố Vũng Tàu, Công đoàn Các Khu Công nghiệp, Công đoàn ngành Giáo dục).
🗓 Buổi sáng được tổ chức tại Hội trường Công đoàn các khu Công nghiệp cho 2 đơn vị: LĐLĐ thị xã Phú Mỹ, Công đoàn Các Khu Công nghiệp
🎬Dự kiến lịch phát sóng là ngày 20/8/2023.

Bài viết liên quan