bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (28/10/1991 – 28/10/2021).

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (28/10/1991 – 28/10/2021).

(File tải về đề cương)


Bài viết liên quan