bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (28/10/1991 – 28/10/2021).

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (28/10/1991 – 28/10/2021).

(File tải về đề cương)


Bài viết liên quan