bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh