bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh