bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hỗ trợ thực hiện xét nghiệm covid-19 cho NLĐ tại KCN Đông Xuyên

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đã diễn biến phức tạp tại TP Vũng Tàu, để phòng ngừa hạn chế đến mức thấp nhất tình hình nhiễm, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và nhất là số lượng lớn NLĐ trong KCN, Ngày 17/7/2021 Công ty Izico đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn thể NLĐ tại KCN Đông Xuyên.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho NLĐ tại Công ty TNHH Nhà Thép Peb

Việc này nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19 để triển khai các biện pháp xử lý không để dịch lan rộng. Kinh phí mua sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, do doanh nghiệp tự chi trả.

VA – CĐKCN


Bài viết liên quan