bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Hội nghị góp ý tiêu chuẩn đánh giá xếp loại công đoàn các cấp năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh về đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp. Ngày 21 tháng 2 năm 2022 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị góp ý tiêu chuẩn góp ý tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp.

Chủ trì Hội nghị là đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh với sự tham gia của các đồng chí là Trưởng, Phó các Ban chuyên đề LĐLĐ tỉnh; các đồng chí là đại diện lãnh đạo các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.

                  Ông Huỳnh Sơn Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, chủ trì Hội nghị

Đây là hoạt động đình kỳ hàng năm của Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm cụ thể hoá các nội dung hoạt động chính, đồng thời lấy ý kiến cũng như thống nhất việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra của các cấp công đoàn và là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp trong năm 2022.

Hương Bùi


Bài viết liên quan