Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.383.301
 
Bài 2: Những thành tựu quan trọng từ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2010-2015).
(29-09-2015)

Dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng trong 5 năm qua (2010-2015) Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, có 56/71 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V đề ra. Kinh tế phát triển đúng hướng; hệ thống cảng biển được đầu tư mạnh mẽ; thu hút được nhiều dự án du lịch chất lượng cao; thu ngân sách đầu năm đề vượt kế hoạch, đóng góp 15-20% cho ngân sách quốc gia; các lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước tiến bộ; chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, giữ vững ổn định chính trị xã hội. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Chỉ thị 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chỉ thị 03-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.


Về Kinh tế: Trong 9 nhiệm vụ chủ yếu được thông qua tại đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm vụ đầu tiên đặt ra là: “Phát huy lợi thế biển, bờ biển, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ…”.
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội VI đánh giá “kinh tế duy trì đúng mức, tăng trưởng hợp lý; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; các ngành công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp có bước phát triển; huy động vốn đầu tư toàn xã hội và thu ngân sách đạt khá; Trong 10 chỉ tiêu chủ yếu có 5 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết gồm: dịch vụ du lịch, giá trị xuất khẩu, tổng thu ngân sách nội địa vượt, giá trị sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Cơ cấu kinh tế trừ dầu khí: công nghiệp – xây dựng chiếm 55,5% (giảm 1,97%; dịch vụ chiếm 34,57% (tăng 1,67%) và nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 9,93% (tăng 0,3%)”.
Về Văn hóa xã hội:Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, tiếp tục phát triển; các vấn đề xã hội được tích cực chăm lo; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.
Phát triển kinh tế luôn đi đôi với quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, quan điểm này được Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt thành nhiệm vụ xuyên suốt ở tất cả các nhiệm kỳ. Chỉ sau 10 đầu thành lập, Bà Rịa – Vũng Tàu đã có hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ hoạt động giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thể thao khang trang, đồng bộ.
Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100% ở cả 3 bậc học, trong đó bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 70-90% giáo viên trên chuẩn; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi trước thời hạn chung của cả nước đến 7 năm, và tiếp tục về đích phổ cập giáo dục THCS trước 6 năm; hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trước 01 năm. Chất lượng giáo dục của BRVT cũng khẳng định bằng kết quả: tỉnh liên tục đứng trong tốp những địa phương phía Nam có tỷ lệ học sinh đậu cao đẳng, đại học chính quy, học sinh đạt giải thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia cao nhất.
Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phải bắt đầu tư cơ sở, từ những địa bàn vùng sâu, vùng xa, từ đối tượng người có thu nhập thấp, nên so với cả nước, BRVT cũng là một trong những địa phương hoàn chỉnh sớm nhất hệ thống trạm y tế. Đến năm 2015, tỉnh đã có tỷ lệ 6,5 bác sỹ/vạn dân, 49/82 xã - phường - thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tăng cường đầu tư cho ngành y tế theo chủ trương của Đảng bộ tỉnh khóa V, tỉnh đã đầu tư 1.950 tỷ đồng nâng cấp, trang bị phương tiện, thiết bị cho các cơ sở y tế toàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2015, bệnh viện đa khoa Bà Rịa, với tổng kinh phí xây dựng, mua sắm, bổ sung thiết bị trên 2000 tỷ đồng, đã đưa vào sử dụng.
Về An Quốc phòng an ninh:             Với quan điểm mang tính chiến lược là “phát triển KT-XH phải đi đôi với củng cố QP-AN” được Đảng bộ-Chính quyền tỉnh BRVT thấm nhuần sâu sắc. Trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh luôn gắn liền với tăng cường xây dựng, củng cố tiềm lực QP-AN, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc.
Hằng năm, công tác tuyển quân ở 3 cấp đều đạt chỉ tiêu 100%, trong đó tỷ lệ đảng viên tham gia nhập ngũ vượt chỉ tiêu theo quy định; Xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương trong thời bình và sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi có chiến tranh, Đảng ủy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kết hợp Kinh tế - Xã hội với Quốc phòng an ninh ở từng khu vực và trên toàn địa bàn. Giải pháp kết hợp thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược được cụ thể hóa trong kế hoạch phát triển tổng thể của tỉnh. Trong đó, việc đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2010-2015 càng thể hiện rõ nét yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ Quốc phòng an ninh trong Khu vực phòng thủ.
                Về Công tác xây dựng Đảng, chính quyền: Nhiều đảng bộ, đơn vị, địa phương gắn việc thực hiện chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, chỉ thị 10-CT/TW, của Ban Bí thư vể nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định 101 về trách nhiệm nêu gương, Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, doanh nghiệp cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Phong trào học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong mọi thành phần, đối tượng. Do đó, chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị ngày càng nâng lên. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa liên thông”, được nhân dân đánh giá cao.
Mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp ngày càng hoàn thiện về tổ chức, có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhân sỹ trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, ủng hộ, đồng thuận và tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng thiết thực, có tác dụng tuyên truyền giáo dục sâu, rộng; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân và phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(Bài viết có sử dụng tài liệu Đề cương tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)
                                                                                 
                                                                                   Nguyễn Văn Cường – Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh BR-VT

Các tin khác:
Bài 1: Những thành tựu quan trọng Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đạt được từ Đại hội I đến Đại hội IV .
Đại hội Đảng bộ cơ sở LĐLĐ tỉnh BR-VT lần thứ VII: Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với việc “làm theo” và “nêu gương” trong CNVCLĐ.
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Vũng Tàu.
 
Tin nhanh

Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 05/05 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018


Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh BR-VT một năm nhìn lại


LĐLĐ huyện Côn Đảo:Tổ chức Hội thi văn hóa ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019


Công đoàn huyện Côn Đảo: Chăm lo tết cho CNVCLĐ dịp tết Kỷ Hợi 2019


LĐLĐ thị xã Phú Mỹ: Hướng đến CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun