Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.558.300
 
Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội của “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập”.
(27-03-2017)

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được long trọng tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, có sự tham dự của 1.153/1.156 đại biểu, gồm 156 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành đương nhiệm, 911 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ các tỉnh/thành, đơn vị, 86 đại biểu chỉ định.

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội của “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập”.

 Phiên khai mạc ĐHĐB Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII
 Đại hội đã vinh dự đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và thủ đô Hà Nội; đại diện lãnh đạo các tỉnh/thành; nữ Ủy viên BCH TW Đảng là Bí thư, Phó Bí thư các Tỉnh/Thành ủy; nữ Ủy viên BCH TW Đảng khóa XI; các nữ Thứ trưởng và tương đương;  Mẹ Việt Nam Anh hùng; nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; lão thành cách mạng; lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam qua các thời kỳ; các đồng chí đại diện đơn vị kết nghĩa và đông đảo cơ quan báo chí theo dõi và đưa tin, phản ánh các hoạt động của Đại hội. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, bình đẳng, hội nhập, phấn đấu vì sự bình đẳng của phụ nữ Việt Nam Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra trong thời điểm phụ nữ cả nước cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với niềm tin sâu sắc và tinh thần đổi mới mạnh mẽ đưa đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, phồn vinh và hạnh phúc. Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình Đẳng - Hội nhập”, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy truyền thống tốt đẹp, sức sáng tạo của phụ nữ, xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của xã hội đối với phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam.
Tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư BCH TW Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã gửi tặng các đại biểu nữ bông hoa tươi thắm nhân ngày 8/3. Trong bài phát biểu tại Đâi hội, thay mặt cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư đã nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao vai trò, đóng góp của phụ nữ Việt Nam, của Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các cấp Hội cần chú trọng 6 vấn đề trong phong trào phụ nữ và công tác Hội:
 
Một là: Cần nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan cũng như thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ và Hội phụ nữ để có những biện pháp cụ thể đưa những tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, vận động, thuyết phục các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh, thế mạnh của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời chăm lo bảo vệ phẩm giá, quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ.
Hai là: Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để thu hút đông đảo chị em tham gia, đóng góp công sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như chủ động giải quyết những vấn đề của chính phụ nữ ngay từ cơ sở.
Ba là: Nâng cao vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội trong xây dựng gia đình; đặc biệt quan tâm xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; chăm sóc, giáo dục trẻ em.
Bốn là: Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, tinh thần, năng lực sáng tạo, ý thức công dân; đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong giai đoạn mới.
Năm là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để củng cố tổ chức Hội thực sự vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Hội HPN Việt Nam cần tổ chức thật nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, hội viên của Hội.
Sáu là: Đi sâu giáo dục, bồi dưỡng, động viên hội viên phát huy quyền làm chủ, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia các hoạt động chính trị - xã hội với đầy đủ trách nhiệm của người làm chủ.
Đại hội đã nhận được: 12 tham luận của các Bộ, ngành; 4 tham luận của các Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân; 12 tham luận của các tập thể Hội; 9 tham luận của cá nhân tiêu biểu;
Đã có 23 tham luận được trình bày tại Đại hội. Nội dung các tham luận đều ghi nhận, đánh giá những kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trên các lĩnh vực; về vai trò của Hội LHPN trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới; dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ, xóa đói giảm nghèo, trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự, các hình thức tập hợp, thu hút hội viên … Các tham luận đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần đưa phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam ngày càng phát triển, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình giai đoạn cách mạng mới.
Đại hội đã thảo luận và và quyết nghị 7 chỉ tiêu chủ yếu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam được sửa đổi, bổ sung gồm 08 chương và 25 điều.
Đại hội đã quyết định số lượng BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017-2022 là 171 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 161 ủy viên. Số lượng ủy viên Đoàn Chủ tịch là 33 ủy viên và đã bầu 31 ủy viên tại Hội nghị Ban chấp hành khoá XII lần thứ 1. Ban Chấp hành đã tín nhiệm bầu đ/c Nguyễn Thị Thu Hà  - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XI tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội LHPNVN khóa XII. Ban chấp hành cũng đã bầu 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam gồm: đ/c Bùi Thị Hòa, đ/c Trần Thị Hương, đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, đ/c Nguyễn Thị Tuyết.
 Ban Chấp hành TW Hội khóa XII thể hiện tính kế thừa và đổi mới, mở rộng tính liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các tầng lớp phụ nữ trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và gắn bó sự nghiệp bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam và gánh vác trọng trách mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.
 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, mở ra bước phát triển mới của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.
                           Ban Biên tập Website LĐLĐ tỉnh BR-VT
 (Bài viết sử dụng nguồn thông tin do Hội LHPN tỉnh BR-VT cung cấp)

Các tin khác:
Tăng cường giám sát bữa ăn ca
Gian nan kiện doanh nghiệp nợ BHXH: Kỳ 1: Chây ì nợ Bảo hiểm xã hội
Gian nan kiện doanh nghiệp nợ BHXH: kỳ 2: nhiều khó khăn khi khởi kiện
Hướng tới một kỳ Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng Chi bộ, cơ quan và CĐCS trong sạch vững mạnh
Công đoàn Viên chức tỉnh: Tổ chức hội thảo “Kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập – định hướng phát triển”
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần VI “Phụ nữ tích cực học tập, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng hội vững mạnh”
Thai phụ cần làm gì để giúp phát hiện sớm dị tật thai nhi do Zika
Tăng lương tối thiểu vùng năm 2017, địa bàn huyện Tân Thành tỉnh BR-VT được điều chỉnh từ vùng II lên vùng I từ ngày 01/01/2017
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11)
 
Tin nhanh

Công Đoàn cơ sở Công ty Công trình đô thị huyện Đất Đỏ tổ chức Hội thi nấu ăn Nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3


CNVCLĐ tỉnh BR-VT thực hiện “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”


LĐLĐ huyện Long Điền kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3


Công đoàn Ngành Y tế tỉnh BR-VT họp mặt nhân ngày “ Quốc tế phụ nữ 8/3/2019”


LĐLĐ huyện Xuyên Mộc tổ chức hội thi “Ẩm thực” kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun