Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.581.995
 
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018
(21-03-2018)

Chiều ngày15/3, Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng và triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018, ông Chu Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, ông Châu Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy cơ sở cùng toàn thể đảng viên đảng bộ công ty tham dự.

Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018

Ông Chu Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh trao giấy khen cho 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2017
Trong năm 2017, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền, vận động đảng viên và quần chúng giữ vững bản lĩnh chính trị, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu đi đầu trong công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt nghĩa vụ và các phong trào tại địa phương nơi cư trú.Thông qua học tập Nghị quyết, quy định của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII nhất là Nghị quyết Số 18-NQ/TW về Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; đồng thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng trong và ngoài nước chế độ chính sách mới ban hành nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng của đảng viên và quần chúng.
Các chi bộ đã kết nạp được 02/02 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu, tiếp nhận 03 đảng viên, chuyển đi 05 đảng viên nâng tổng số đảng viên 53 đồng chí; Các chi ủy đã tiến hành xác minh lý lịch, hướng dẫn viết lý lịch cho 04 quần chúng; rà soát danh sách đoàn viên ưu tú, đối tượng đảng để có kế hoạch phát triển đảng; giới thiệu 02 cảm tình đảng đi học đối tượng Đảng, cử 02 đồng chí học lớp đảng viên mới, phát thẻ cho 05 đồng chí. Các chi bộ tổ chức tốt công tác tự kiểm tra, giám sát theo chương trình tự kiểm tra, giám của chi bộ, kết quả có 36/53 đảng viên đạt tỷ lệ 67,92%. Đảng bộ tổ chức kiểm tra, giám sát tổ chức đảng tại 02 chi bộ, Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Công đoàn và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Công đoàn; Các Chi bộ tổ chức thảo luận và thông qua chương trình nội dung sinh họat chuyên đề năm 2017, “Tự phê bình và phê bình; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch”; “Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên”;“Tính tiên phong gương mẫu, sự tận tuỵ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu”.Năm 2017, Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 5/5 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, 05 đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 47 đồng chí được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ (nghỉ thai sản) và không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.
Phát biểu tại hội nghị, ông Chu Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Dân chính Đảng tỉnh BR-VT đã đánh giá cao những kết quả Đảng ủy cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đạt được trong năm qua, năm 2018, Đảng ủy cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW6 khoá XII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng; Thường xuyên thông tin tình hình thời sự trong và ngoài nước, định hướng về tư tưởng để nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất về đạo đức cách mạng trong đội ngũ đảng viên, CBCCLĐ; duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ của đảng uỷ, chi ủy, tổ đảng, chi bộ; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, tạo điều kiện cho đảng viên phát huy tốt tinh thần tự phê và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XII, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng, nhất là đảng viên trong việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định 76 về giữ mối liên hệ nơi cư trú.
Ngọc Bảo

Các tin khác:
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2020
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị
Chi bộ Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt: Tuyên truyền, vận động CNLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
Cảnh báo của Bác Hồ về những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 02/05 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2016
Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho 80 cán bộ, đảng viên
Hội nghị Học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII và Học tập chuyên đề “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
 
Tin nhanh
Lịch công tác tuần từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020

Các cấp Công đoàn BR-VT: Đẩy mạnh tham gia đào tạo, chuyển đổi nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu hội nhập hiện nay


Công đoàn Giáo dục tỉnh: Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2019- 2020


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020.


Từ 1/11/2020, con công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020.

  Từ 1/11/2020, con công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng

  Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế TP Vũng Tàu tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn

  LĐLĐ huyện Đất Đỏ tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn cho người lao động

  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tặng 400 phần quà Trung thu cho con CNVCLĐ khó khăn

  LĐLĐ thị xã Phú Mỹ trao 420 suất quà trung thu cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun