Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.685.414
 
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát
(28-05-2018)

Hồ Chí Minh nhà lãnh đạo của thực tiễn cách mạng. Người không chỉ vạch ra định hướng, nguyên tắc hoạt động của cách mạng Việt Nam, đưa ra những quyết sách chiến lược mà còn trực tiếp tổ chức thực hiện các quyết sách đó một cách quyết liệt và triệt để trong đời sống. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Người luôn quan tâm nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu hoạt động của tổ chức là công tác kiểm tra, kiểm soát. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”.

		Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát

Theo Bác, kiểm tra để quyết định vấn đề cho đúng; để biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tổ chức thi hành như thế nào, có thực sự đi vào cuộc sống để mang lại lợi ích cho nhân dân hay không. Nếu kiểm tra không tốt thì “nghị quyết một đằng, thi hành một nẻo” mà Đảng vẫn không hay biết. Lúc đó, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không những trở nên vô ích, mà còn làm tổn hại đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi vậy, có kiểm tra “mới biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của các mệnh lệnh và nghị quyết”; mới ngăn chặn sai lầm, sửa chữa thói hư, tật xấu, thải loại những kẻ thoái hóa; để tuyển chọn, đề bạt, cất nhắc cán bộ được chính xác, khách quan. Về cách thức kiểm tra, Bác chỉ rõ:
                1. Kiểm tra phải có hệ thống nghĩa là khi đã có nghị quyết, thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy, phải biết rõ sự sinh hoạt và cách làm việc của cán bộ và nhân dân địa phương ấy. Có như thế mới kịp thời thấy rõ những khuyết điểm và những khó khăn, để sửa đổi các khuyết điểm và tìm cách giúp đỡ để vượt qua mọi sự khó khăn.
                2. Kiểm tra không nên chỉ bằng cứ vào tờ báo cáo, mà phải đi đến tận nơi.
                3. Kiểm tra phải dùng cách thức thật thà tự phê bình và phê bình, để tỏ rõ hết mọi khuyết điểm và tìm cách sửa chữa những khuyết điểm ấy. Như thế, thì cán bộ càng thêm trọng kỷ luật và lòng phụ trách.
                Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, kiểm soát nhiều năm qua, Ban chấp hành, ban Thường vụ công đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã coi công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của công đoàn các cấp; đồng thời khẳng định, đã lãnh đạo thì phải kiểm tra, lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo. Từ nhận thức trên công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn trong tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, được thể hiện qua việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức lực lượng kiểm tra, giám sát, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, công tác kiểm tra vẫn còn bộc lộ những yếu kém, tồn tại cần sớm được khắc phục như: Chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa cao, nhiều khuyết điểm, sai lầm của cán bộ và tổ chức công đoàn chậm được phát hiện và khắc phục; chưa coi trọng kiểm tra phòng ngừa và phát huy nhân tố tích cực. Công tác giám sát trong tổ chức công đoàn và giám sát của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động chưa được quan tâm đúng mức.
                Trong những năm tới, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Việt Nam nhằm góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động đối với tổ chức Công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát này cần tập trung thực hiện một số vấn đề cơ bản sau đây:
                Một làđẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, nhất là người đứng đầu công đoàn các cấp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của tổ chức công đoàn. Phải xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát thực tiễn, đúng quy đúng. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
                Hai làđổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức Công đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát cần bám sát phương châm: Kiểm tra tập trung, giám sát mở rộng và trong quá trình thực hiện cần phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp.
                Ba là, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn các cấp bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo hướng đủ số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp yêu cầu thực tiễn và đúng quy định.
 
                                                                    Phạm Vũ Thanh Quốc
                                                 Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Các tin khác:
70 năm "Tinh thần thi đua ái quốc"
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2020
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị
Chi bộ Công ty TNHH sản xuất giày Uy Việt: Tuyên truyền, vận động CNLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
Cảnh báo của Bác Hồ về những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 02/05 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2016
 
Tin nhanh

Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho hơn 100 người lao động tại Công ty TNHH Chất lượng toàn cầu Supperior


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 10 Video clip tham gia vòng thi cấp Tổng Liên đoàn Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020


Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Uỷ ban kiểm tra CĐCS


Triển khai Bộ luật lao động năm 2019 tại CĐCS Công ty TNHH Tùng Sơn


Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, công đoàn và người lao động năm 2020

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
  Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho hơn 100 người lao động tại Công ty TNHH Chất lượng toàn cầu Supperior

  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 10 Video clip tham gia vòng thi cấp Tổng Liên đoàn Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020

  Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Uỷ ban kiểm tra CĐCS

  Triển khai Bộ luật lao động năm 2019 tại CĐCS Công ty TNHH Tùng Sơn

Mời viết bài đặc san Tuyên giáo Xuân Tân sửu 2021

  Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ Tổ chức thăm tặng quà cho các cháu là con công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2020

  “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, THU HÚT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG THAM GIA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP.”
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sữa chuaKem sữa chua trân châu