Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.417.774
 
Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động
(04-07-2018)

Trong 2 ngày 28,29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT đã tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Bùi Thanh Nghĩa, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Vũ Anh Đức, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Đặng Ngọc Tùng, Nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; cán bộ lãnh đạo Công đoàn qua các thời kỳ và 345 đại biểu đại diện cho hơn 120.000 người lao động trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Công đoàn tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao bức trướng cho với dòng chữ “”công nhân, viên chức, lao động tỉnh BR-VT đổi mới, sáng tạo đi đầu trong xây dựng và phát triển tỉnh BR-VT”

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền cùng sự nỗ lực phấn đấu của tổ chức công đoàn; phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền được quan tâm đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết về pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động. Liên đoàn lao động tỉnh cũng nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, nhiều phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực như: phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”… Thông qua các phong trào thi đua, giai cấp công nhân và người lao động đã phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động thực tiễn của tổ chức công đoàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 135.048 công nhân, viên chức, lao động; trong đó khu vực nhà nước chiếm gần 30%, lao động nữ chiếm khoảng 55%. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã phát triển mới 53.794 đoàn viên, thành lập 272 công đoàn cơ sở (trong đó có 200 công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước); bồi dưỡng, giới thiệu 7.302 đoàn viên ưu tú và đã có 3.966 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Thăm, tặng hàng ngàn phần quà cho đoàn viên, người lao động, vận động xây 94 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với ngành chức năng đại diện người lao động khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội; thực hiện tốt hoạt động xã hội từ thiện…Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng tích cực tham gia quản lý Nhà nước, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao bức trướng cho giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn tỉnh BR-VT
Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; nhiệm kỳ 2018–2023, Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá, đó là: Sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn ngoài khu vực Nhà nước.

Các cấp công đoàn phấn đấu phát triển mới 28.000 đoàn viên công đoàn; trên 90% công nhân, viên chức, lao động gia nhập vào tổ chức công đoàn; 90% trở lên công đoàn cấp trên cơ sở đủ tiêu chuẩn xếp loại tốt; phấn đấu 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh; 95% trở lên đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn công đoàn, trong đó 100% đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp đủ điệu kiện thành lập công đoàn; 90% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp đạt 30% trở lên; thành lập ban nữ công quần chúng ở 90% công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng, trong đó 60% trở lên công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phấn đấu xây dựng 100 mái ấm công đoàn.

               Các cấp công đoàn phối hợp thực hiện phấn đấu 98% trở lên số cơ quan, đơn vị có ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; 100% số cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng và ban hành được quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 80% trở lên doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. 100% doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể, 70% trở lên các bản thoả ước lao động tập thể đã ký kết có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động so với quy định của pháp luật, trong đó có ít nhất 35% bản thoả ước lao động tập thể đạt loại A.  100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên tại toà án. Hàng năm, có trên 90% số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn. Vận động 65% trở lên số đoàn viên và người lao động học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các cấp công đoàn, giai cấp công nhân, người lao động đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, mong muốn các cấp công đoàn cần đổi mới hơn nữa hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ, nhu cầu trong kỳ hội nhập, đặc biệt cần chủ động, nắm bắt thời cơ cũng như ứng phó tốt với những thách thức trong việc Việt Nam ra nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP). Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức công đoàn; thường xuyên nghe báo cáo và giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của tổ chức công đoàn và nguyện vọng của công nhân lao động; chú trọng việc tạo nguồn cán bộ; chăm lo bồi dưỡng và phát triển đảng. Định hướng phát triển kinh tế của tỉnh thời gian tới tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển đồng bộ các vùng, huyện, thành phố gắn với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cần phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch như Nghị quyết Đại hội VI tỉnh Đảng bộ đã đề ra.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 43 Ủy viên và bầu cử đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 – 2023, đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ông Châu Văn Thắng được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; bà Huỳnh Thị Phúc, ông Nguyễn Châu Trinh và bà Tạ Thị Hồng Hà tái đắc cử Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023.
Hoàng Hải - Ảnh T.Bình  

 


Các tin khác:
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho công nhân lao động
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Thăm, chúc mừng các đơn vị báo chí nhân kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925- 21/6/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ 16 khóa V nhiệm kỳ 2013 – 2018
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền vận động nữ CNVCLĐ tại các cấp công đoàn
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Kiểm tra phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2018
Công tác chuẩn bị Đại hội đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu.
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT và Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Sài Gòn Cửu Long: Ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động “Tháng Công nhân” năm 2018
Công đoàn với tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân
Hội diễn nghệ thuật CNVCLĐ “Vang mãi khúc hát Công đoàn”
 
Tin nhanh

LĐLĐ huyện Long Điền gặp gỡ, tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết


Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 05/05 chi bộ đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2018


Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh BR-VT một năm nhìn lại


LĐLĐ huyện Côn Đảo:Tổ chức Hội thi văn hóa ẩm thực mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi 2019


Công đoàn huyện Côn Đảo: Chăm lo tết cho CNVCLĐ dịp tết Kỷ Hợi 2019

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun