Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.890.404
 
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”
(10-10-2018)

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023 là đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” được diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24/9 đến ngày 26/9/2018, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, 946 đại biểu chính thức đại diện cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước tham dự. Các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, các đồng chí là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động qua các thời kỳ; đại diện khách mời quốc tế tham dự.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

                    Ban Chấp hành Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023 ra mắt tại đại hội
Đại hội đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (2013-2018); đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Việt nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, với mục tiêu tổng quát, nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đỏa người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với các chỉ tiêu chủ yếu, đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên, phấn đấu các doanh nghiệp các doanh nghiệp có trên 10 lao động có tổ chức Công đoàn. Hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Hàng năm có 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh. Triển khai đầu tư, xây dựng tối thiểu 50 thiết của tổ chức Công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật… tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Thu tài chính Công đoàn đạt 90% trở lên so với số phải thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định của pháp luật. Hàng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp. Hàng năm có từ 98% trở lên cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; từ 95 trở lên doanh nghiệp nhà nước và 60% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động; từ 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Từ 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó ít nhất 45% đạt loại B trở lên.
Đại hội đề ra ba khâu đột phá, đột phá thứ nhất là đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động. Đột phá thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đột phá thứ ba, xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Đại hội đã thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (hiện nay gồm 10 chương, 45 điều) thành 11 chương và 35 điều, tăng 01 chương, giảm 10 điều). Sửa đổi chữ viết tắt “TLĐ” trong Huy hiệu thành chữ viết tắt “CĐVN”; bổ sung bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của Nhạc sĩ Lê Anh Tú làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Về đối tượng kết nạp đoàn viên Công đoàn, khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Về thủ tục gia nhập Công đoàn và chuyển sinh hoạt, bổ sung và quy định rõ: đoàn viên được phát thẻ để sử dụng trong các hoạt động Công đoàn. Việc quản lý và sử dụng thẻ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoan quy định cho phù hợp với các loại hình thẻ đoàn viên điện tử và thẻ đoàn viên liên kết đang được Tổng Liên đoàn triển khai áp dụng hiện nay; Quy định rõ hệ thống tổ chức công đoàn gồm 04 cấp, trong đó làm rõ các loại hình của cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; Thống nhất Đại hội Công đoàn các cấp được tổ chức theo nhiệm kỳ 5 năm một lần và có hai hình thức là Đại hội đại biểu và đại hội toàn thể; Quy định nguyên tắc, hình thức bầu cử tại đại hội và hội nghị công đoàn, theo đó, trong một số trường hợp có thể bầu cử bằng biểu quyết giơ tay theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ở cấp trung ương do đại hội và hội nghị quyết định; Thống nhất quy định số lượng đoàn viên tối thiểu để được thành lập công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở đều là 05 đoàn viên; Bổ sung quyền của ủy ban kiểm tra được xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn theo thẩm quyền quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Ủy ban kiểm tra công đoàn tỉnh, thành phố, công đoàn trung ương và tương đương, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn được sử dụng con dấu riêng.
Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là 175 đồng chí ủy viên, tại đại hội bầu 161 ủy viên, khuyết 14 ủy viên sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ; Đại hội đã thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII là 27 ủy viên, tại Đại hội đã bầu 22 ủy viên, khuyết 05 ủy viên cơ cấu tại các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn sẽ kiện toàn sau. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiển, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đại hội thống nhất số ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là 17 ủy viên, tại đại hội bầu 16 ủy viên, khuyết 01 ủy viên sẽ bổ sung sau, đồng chí Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
H.Hải
 

Các tin khác:
Hoạt động tuyên truyền Đại hội CĐVN lần thứ XII cần được tổ chức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm tại các cấp công đoàn.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III, năm 2018
Nâng cao nhận thức trong ứng phó với sự cố thiên tai.
Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước
Ban An toàn Giao thông tỉnh: Lễ phát động công nhân với ATGT với chủ đề “Về nhà an toàn”
Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2018”
Lương tối thiểu vùng năm 2018, tăng từ 180.000đ - 230.000 đồng/tháng
LĐLĐ huyện Long Điền: Tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức và hoạt động của tổ Công đoàn
Cuộc thi vẽ tranh “Yêu an toàn - Vạn điều hay”
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Xây dựng thiết chế Công đoàn dành cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất
 
Tin nhanh

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI


LĐLĐ huyện Long Điền: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ (2020-2025)


Những điểm mới cơ bản liên quan trực tiếp đến người lao động theo Bộ Luật lao động năm 2019


LĐLĐ tỉnh BR-VT: Tăng cường tuyên truyền, ổn định tình hình tư tưởng CNVCLĐ, quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Đại hội Đảng toàn quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hội nghị cán bộ công chức cơ quan năm 2021

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Mời viết bài đặc san Tuyên giáo Xuân Tân sửu 2021

  Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ Tổ chức thăm tặng quà cho các cháu là con công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2020

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sữa chuaKem sữa chua trân châu