Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.580.266
 
Tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân vào cuộc sống.
(14-06-2011)

Sau 3 năm triển khai Chương trình hành động 19/CTr-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT: Thực hiện Nghị quyết 20 - NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá X) “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” đã có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động Công đoàn (CĐ) tỉnh . Ông Lưu Tài Đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT đã có cuộc trao đổi với Bản tin CĐ về hiệu quả của chương trình hành động đối với tổ chức CĐ.
* PV: Ông có thể cho biết một số mặt hạn chế nào trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 19 của Tỉnh ủy; và CĐ cần có giải pháp gì để tiếp tục đưa Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng vào cuộc sống ?

Tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân vào cuộc sống.

* TL: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy BR-VT, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 17/18 LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, CĐ ngành và tương đương tổ chức tự kiểm tra công tác thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW có

cơ sở đã phối hợp với các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, các cấp ủy Đảng tổ chức 1.068 cuộc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động và các văn bản có liên quan của địa phương thu hút 59.332 CNVCLĐ tham gia học tập.

* PV: Xin ông vui lòng cho biết kết quả cụ thể việc tổ chức tuyền truyền quán triệt Nghị quyết 20/NQ-TW trong CNVCLĐ ở các cấp CĐ ?

* TL: Sau khi Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Chương trình hành động số 399/CTr-TLĐ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU; LĐLĐ tỉnh đã có Kế họach số 18/KH-LĐLĐ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW “ Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” triển khai thực hiện trong hệ thống CĐ. Sau 3 năm (2007-2010) với sự nỗ lực của cả hệ thống CĐ tỉnh, công tác tuyên truyền Nghị quyết 20/NQ-TW đạt được kết quả đáng kể. Việc tuyên truyền được tiến hành nhiều bước. Bước 1, LĐLĐ tỉnh mời Tiến sĩ Dương Văn Sao, ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai một lớp cho 150 cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách các cấp CĐ trong tỉnh. Bước 2, các LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, CĐ ngành địa phương, CĐ Viên chức tỉnh, CĐ các Khu Công nghiệp, CĐ Văn hóa- Thể thao & Du lịch đều xây dựng chương trình hành động và mở lớp cho 2.700 đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành CĐCS.  Bước 3, có 18/18 CĐ cấp trên

tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua “ Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; phong trào “ Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, phong trào “ Cải cách thủ tục hành chính”,  phong trào “Liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn”… góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CNLĐ, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước địa phương.

* PV: Ông có thể cho biết một số mặt hạn chế nào trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 19 của Tỉnh ủy; và CĐ cần có giải pháp gì để tiếp tục đưa Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng vào cuộc sống ?

* TL: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy BR-VT, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 17/18 LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, CĐ ngành và tương đương tổ chức tự kiểm tra công tác thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW có

cơ sở đã phối hợp với các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy, các cấp ủy Đảng tổ chức 1.068 cuộc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động và các văn bản có liên quan của địa phương thu hút 59.332 CNVCLĐ tham gia học tập.

            Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đã đăng tải trên 5400 Bản tin CĐ tỉnh các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn và các văn bản có liên quan của địa phương cung cấp cho các CĐCS làm tài liệu sinh hoạt. CĐ còn chủ động phối hợp với địa phương, ngành, DN mở các lớp truyên truyền theo đơn đặt hàng của DN; cung cấp tài liệu , tờ gấp về chính sách pháp luật LĐ phát cho CNLĐ; thành lập tủ sách, tạp chí tại các DN; phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Bà Rịa- Vũng Tàu, Sở LĐTB & XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh ... thực hiện định kỳ  chuyên mục Lao động- Công đoàn, giải đáp, tư vấn chính sách, pháp luật về LĐ.

* PV: Vậy, những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 19/CTr-TU của Tỉnh ủy trong tổ chức CĐ ?

* TL:  Việc thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy đạt được hiệu quả quan trọng ở trên nhiều lĩnh vực, nổi lên một số kết quả chủ yếu sau:

Một là, Việc triển khai chương trình hành động số 19-CTr/TU được lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao

sự tham dự của các cấp ủy Đảng đồng cấp. Qua kết quả kiểm tra, bên cạnh những ưu điểm, còn thể hiện một số mặt hạn chế cần khắc phục. Thứ nhất, một số cán bộ ở các cấp CĐ chưa nhận thức thật đầy đủ nội dung và tầm quan trọng của Nghị quyết 20/NQ-TW; công tác tuyên truyền, việc xây dựng kế hoạch còn chậm do còn phải chờ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền đồng cấp. Thứ hai là, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19/CTr-TU ở các cấp CĐ chưa đạt hiệu quả thiết thực; chưa triển khai được những nội dung cơ bản của Nghị quyết 20/NQ-TW đến CNLĐ trực tiếp sản xuất trong các CĐCS doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ ba là, do chưa có sự thống nhất biên soạn nội dung tài liệu phù hợp với CNLĐ trong điều kiện sản xuất công nghiệp; còn lúng túng về hình thức tuyên truyền nên hiệu quả công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nhất là đối với CNLĐ ở khu vực ngoài nhà nước.

            Để tiếp tục đưa Nghị quyết 20/NQ-TW vào cuộc sống,

động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp” đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp quan tâm thực hiện các chính sách chế độ như tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn giữa ca, nhà ở cho CNLĐ. Phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động tạo điều kiện cho 16.274 CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, chính trị; góp phần tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ CNLĐ, từng bước nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, nâng cao ý thức tổ chức kỹ luật, và tác phong lao động công nghiệp cho CNLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH tỉnh nhà.

Hai là, nâng cao vai trò và năng lực đại diện của BCH CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là trong việc thương lượng ký kết, thực hiện nội dung về thỏa ước lao động tập thể. Thực hiện cơ chế giám sát, tổ chức đối thoại để giải quyết những bất đồng mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động. Tham gia vào các hội đồng xét thưởng, nâng lương, hội đồng bảo hộ lao động …từ đó giúp cho CĐCS trong các doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng  đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ. Do đó đã góp phần hạn chế được các vụ tranh chấp LĐ tập thể dẫn tới đình công, ngừng việc tập thể.

Ba là, bằng nhiều hình thức linh hoạt và đa dạng, các cấp CĐ đã lồng ghép chương trình hành động với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã động viên CNVCLĐ thi đua hoàn thành chỉ

cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết 20/NQ-TW là: ” Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người công nhân, sự tham gia đóng góp tích cực của người sử dụng lao động; trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước có vai trò quyết định, công đoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân...” Với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp tăng cường triển khai tuyên truyền và thực hiện Chương trình hành động số 19/CTr-TU, gắn với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm động viên CNVCLĐ thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình hành động của CĐ ở địa phương, ngành, đơn vị.

* PV: Cám ơn ông.


 Các tin khác:
Đồng hành cùng người lao động
Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT khóa III
Xưởng may của tình nhân ái
Công đoàn VIETSOVPETRO 30 năm đồng hành cùng XNLD VIETSOVPETRO
Công đoàn tỉnh BR-VT với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
LĐLĐ huyện Châu Đức: Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội IV Công đoàn huyện
Một số kết quả đạt được của CĐ TP Vũng Tàu sau 3 năm triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 2O/NQ-TW về xây dựng giai cấp công nhân
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NỬA NHIỆM KỲ
Hội thi thanh lịch CNVC Lao động - TP Vũng Tàu
Kết nạp Đảng trong CNLD - Đã có nhiều chuyển biến tích cực
 
Tin nhanh

CBVCLĐ tỉnh BR-VT hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019


LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Hơn 500 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1/2019


Những nội dung bạn cần biết về “Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam’’


CĐN Công Thương tỉnh BR-VT: Họp BCH Công đoàn ngành mở rộng lần thứ 17- khóa II


LĐLĐ thị xã Phú Mỹ tổ chức họp mặt, ôn truyền thống và hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun