Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.580.320
 
Nhìn lại 4 năm cuộc vận động
(14-06-2011)

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Nhìn lại 4 năm cuộc vận động

Ngay sau khi ban hành Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ, LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện trong hệ thống CĐ tỉnh từ năm 2007 đến năm 2010 với các chuyên đề: Giới thiệu tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” “ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Học tập gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí  Minh, nhấn mạnh nội dung thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về ''Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân"; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thùc sù trong s¹ch, v÷ng m¹nh, “lµ ®¹o ®øc, lµ v¨n minh” g¾n víi c«ng t¸c tuyen truyn ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp.

Quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn (CĐ) tỉnh có nhiều thuận lợi lớn. Nhân dân Việt nam nói chung và mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đều tôn kính, ngưỡng mộ tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Sau 25 năm đổi mới, đất nước ta thu được những thành tựu to lớn, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế nước ta ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng. Trước thực trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên, sự gia tăng các tệ nạn xã hội, là nguyên nhân và động cơ làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đồng tình và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt đầu năm 2008, Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa X ban hành Nghị quyết “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; tiếp đó ngày 05/6/2008 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 22-CT/TW về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp”; đến năm 2010, cả nước tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, cả dân tộc nao nức hướng về Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội ... Đó là những sự kiện trọng đại và có ý nghĩa to lớn thúc đẩy cuộc vận động thành những cao trào cách mạng sâu rộng trong mọi đối tượng, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, CĐ ngành chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền tổ chức, vận động CNVCLĐ ở cơ sở tham gia dưới nhiều hình thức như: Nghe nói chuyện tại hội trường, thông tin qua sinh hoạt tổ CĐ, nghe qua băng thu âm, thông qua Bản tin CĐ,  tài liệu học tập dành cho CNVCLĐ. Từ năm 2007 đến năm 2010, CĐ các cấp đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức trên 3.556 cuộc học tập, quán triệt, tuyên truyền cho 120.429 lượt CNVCLĐ về nội dung các chuyên đề theo chỉ đạo của Đảng. Hướng dẫn 16.290 CNVCLĐ viết bài thu hoạch; 19.717 CNVCLĐ xây dựng chương trình “Làm theo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao; nhiều nơi vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng.Các LĐLĐ huyện Tân Thành, LĐLĐ huyện Côn Đảo, CĐ ngành Giáo dục & Đào tạo, CĐ Viên chức tỉnh, CĐ ngành Nông nghiệp và PTNT ... đã phối hợp tổ chức 36 hội thi kể chuyện về Bác Hồ, tổ chức tọa đàm, hội thảo; tổ chức sơ kết cuộc vận động; giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích, điển hình về “Làm theo” thu hút hàng ngàn lượt người tham dự,qua các hội thi đã góp phần làm cho công tác tuyên truyền, cổ vũ CNVCLĐ hưởng ứng tích cực cuộc vận động. Chỉ tính trong năm 2010 các cấp CĐ đã tổ chức 1.070 cuộc với 34.437 lượt người học tập chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”; tổ chức 578 hoạt động văn hóa, văn nghệ, 605 giải thể thao thu hút sự tham gia của 30.051 CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh tổ chức “ Hội trại CNNVCLĐ làm theo lời Bác” năm 2010 tại Côn Đảo; kết hợp các hoạt động hội trại với hoạt động về nguồn, sơ kết 03 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thu hút 250 CNVCLĐ tham dự; tại lễ sơ kết, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức cho trại sinh giao lưu với 5/18 gương điển hình và trao bằng khen cho 5 tập thể tiên tiến. Hội nghị điển hình tiên CNVCLĐ trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh BR-VT lần thứ III đã tuyên dương 355 cá nhân và 239 tập thể có thành tích xuất sắc. Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh với sự góp mặt của gần 650 diễn viên là cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ, cán bộ chiến sĩ công an đã cống hiến cho hơn 4.000 lượt người xem 107 tiết mục làm nổi bật chủ đề “Hướng về cội nguồn, vươn tới tương lai”. Sau 4 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng với tinh thần phấn khởi và thái độ đồng tình, nhất trí cao. Cuộc vận động đã đi vào đời sống, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá sâu rộng, tạo được ấn tượng và hiệu quả; khơi dậy và trang bị cho CNVCLĐ những truyền thống quý báu, lòng tự hào dân tộc thông qua tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ở khu vực sản xuất kinh doanh, nhiều tấm gương điển hình cán bộ, đoàn viên, CNLĐ xuất hiện trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; đề xuất nhiều giải pháp cải tiến kỹ thuật sản xuất, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tăng năng suất lao động; góp phần nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của DN, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho CNLĐ.  CBCCVC trong các cơ quan, đơn vị HCSN tích cực hưởng ứng cuộc vận động gắn với cuộc vận động xây dựng người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, tham gia có hiệu quả vào phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của cơ quan nhà nước. Điển hình tổ chức cuộc vận động có hiệu quả như LĐLĐ huyện Tân Thành, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, CĐ ngành Giao thông Vận tải, CĐ OSC Việt Nam, CĐ ngành Giáo dục & Đào tạo. Nhiều cơ quan, đơn vị như Bảo hiểm xã hội, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh ... đã xây dựng chuẩn mực đạo đức như “bộ quy tắc ứng xử” của cơ quan, DN để xây dựng phong cách ứng xử của CBCCVC trong công tác; cụ thể hóa các tiêu chí, chỉ tiêu về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” sát hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Từ cuộc vận động đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình  tập thể, cá nhân “Làm theo” bằng những công việc thiết thực cụ thể, có sức lan tỏa, tác động nâng cao nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong việc phấn đấu tu dưỡng học tập, ra sức hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình công tác của địa phương, ngành, đơn vị. Đợt sơ kết 3 năm cuộc vận động, các cấp CĐ đã đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể LĐLĐ huyện Tân Thành, LĐLĐ huyện Côn Đảo, CĐ ngành Giáo dục & Đào tạo, CĐCS Bảo hiểm xã hội tỉnh, CĐCS Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết & kinh doanh tổng hợp tỉnh BR-VT; và 18 cá nhân là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp CĐ đã đề nghị các cấp ủy Đảng, CĐ khen thưởng cho 116 tập thể và 311 cá nhân ; đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh khen thưởng cho 04 tập thể CĐ và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo của các cấp CĐ vẫn còn những  hạn chế. Kết quả triển khai cuộc vận động mới chỉ dừng lại ở mức “Học tập”, còn việc tổ chức “Làm theo” gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chưa được phát huy. Một số nơi, CĐ còn tư tưởng coi đây là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, và của các cơ quan trong khu vực Nhà nước; do đó, chưa đầu tư đúng mức để thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai học tập chưa được tổ chức nhiều trong CNLĐ ở các DN ngoài Nhà nước; chưa chú trọng công tác phát hiện, nhân rộng các điển hình và khen thưởng “Làm theo” tấm gương đạo đức của Bác Hồ .

Để cuộc vận động tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực trong nhận thức và hành động của cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ trong năm tới, các cấp CĐ cần phát huy những mặt mạnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, phải chủ động có chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch CĐ các cấp; tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi CĐCS thực hiện  cuộc vận động; công tác chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm và định kỳ sơ tổng kết khen thưởng, tôn vinh và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, giới thiệu những mô hình hay, có hiệu quả  trong cuộc vận động.

Hai là, phải luôn chủ động phối hợp chặt chẽ và tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền đa dạng và linh hoạt, phù hợp với đặc điểm địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, điều kiện làm việc của CNVCLĐ; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội thảo,  hái hoa dân chủ, tổ chức về nguồn ... để qua đó có hình thức tuyên truyền, cổ vũ sinh động nhằm thu hút sự quan tâm đông đảo CNVCLĐ ở cơ sở.

Ba là, cần chủ động phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp bố trí nguồn kinh phí thích đáng để phục vụ cho công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động, công tác sơ, tổng kết, khen thưởng.                                                                                                                                

                 Phát huy những thành tích đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn tỉnh (2008-2013), cùng với nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh sẽ tiếp tục đưa cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao hơn nữa; mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phải coi việc thực hiện cuộc vận động là quyền lợi tự thân, học Bác để chúng ta ngày càng tự hoàn thiện mình../

 

* Châu Văn Thắng

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT

 

 

 

 

Các tin khác:
Tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân vào cuộc sống.
Đồng hành cùng người lao động
Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT khóa III
Xưởng may của tình nhân ái
Công đoàn VIETSOVPETRO 30 năm đồng hành cùng XNLD VIETSOVPETRO
Công đoàn tỉnh BR-VT với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
LĐLĐ huyện Châu Đức: Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội IV Công đoàn huyện
Một số kết quả đạt được của CĐ TP Vũng Tàu sau 3 năm triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết 2O/NQ-TW về xây dựng giai cấp công nhân
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IV CÔNG ĐOÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NỬA NHIỆM KỲ
Hội thi thanh lịch CNVC Lao động - TP Vũng Tàu
 
Tin nhanh

CBVCLĐ tỉnh BR-VT hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019


LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Hơn 500 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1/2019


Những nội dung bạn cần biết về “Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam’’


CĐN Công Thương tỉnh BR-VT: Họp BCH Công đoàn ngành mở rộng lần thứ 17- khóa II


LĐLĐ thị xã Phú Mỹ tổ chức họp mặt, ôn truyền thống và hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun