Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.502.873
 
Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
(17-04-2019)

Người lãnh đạo, người cán bộ, đảng viên coi mình là công bộc, là đày tớ của dân chính là thể hiện tầm cao của đạo đức, nhân cách và cũng là ý thức tôn trọng nhân dân trong phong cách làm việc và lãnh đạo. Ðó là triết lý nhân sinh Hồ Chí Minh cần được thấu hiểu và thực hành, mang giá trị hiện thực cao đẹp và bền vững.

Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

              Ý thức tôn trọng nhân dân là nhìn nhận đúng đắn sức mạnh của nhân dân, dựa vào sức dân để vượt lên giành thắng lợi. Bác Hồ thường nhắc tới câu nói của nhân dân Quảng Bình: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Khi đã thành công, trở thành người cầm quyền càng phải dựa vào dân để bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng đưa đất nước đi lên. Trách nhiệm gánh việc chung cho dân phải được đề cao. Tháng 10-1945, Bác Hồ viết: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Tuyệt đối không được kiêu ngạo, không được vác mặt “quan cách mạng”. Những lời thẳng thắn, tâm huyết đó của Bác mãi mãi nhắc nhở thái độ đối với dân của những cán bộ có chức vụ, quyền hạn.

Ðảng lãnh đạo nhân dân, nhất là khi Ðảng nắm chính quyền, mọi chính sách, chủ trương, quyết định của Ðảng, chính quyền đều trực tiếp tác động đến cuộc sống của nhân dân. Chủ trương, quyết định đúng đắn thì người dân được lợi, quyết định sai thì dân phải chịu hậu quả. Trong Sửa đổi lối làm việc (1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Vì dân chúng chính là những người chịu đựng cái kết quả của sự lãnh đạo của ta”. Ðể có được chủ trương, quyết định đúng, Bác Hồ nhấn mạnh: việc gì cũng phải “Bàn bạc với dân chúng”, “Tin vào dân chúng. Ðưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết”. Tôn trọng nhân dân nghĩa là biết lắng nghe và chân thành bàn bạc với dân. “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Thảo luận với dân, lắng nghe dân trước khi đưa ra quyết định chính là phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh, rất thực tế, khoa học và tránh được sự chủ quan, áp đặt có thể dẫn tới sai lầm, khuyết điểm hoặc tổn thất.

Làm cách mạng không tránh khỏi có lúc, có việc mắc sai lầm, khuyết điểm. Ðiều quan trọng là thái độ trước những sai lầm, khuyết điểm đó. Bác Hồ nêu rõ: “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa” (10-1945). “Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”. Ðó chính là ý thức tôn trọng chân thành và có trách nhiệm với dân.

Tôn trọng dân thể hiện trong phong cách khiêm nhường, giản dị, hòa đồng, chớ ra oai, đặt mình trên dân chúng. Một cán bộ Văn phòng Phủ Chủ tịch (nay là Văn phòng Chủ tịch nước) kể lại: Một lần đồng chí đó gọi điện thoại cho địa phương tự xưng danh tôi ở trên Phủ Chủ tịch đây. Bác Hồ đứng gần đó, xong cuộc đàm thoại, Người nhắc: Chú không được nói ở trên Phủ Chủ tịch. Bác và chú không ở trên ai cả, chỉ là người làm việc cho dân, lúc nào dân không cần nữa thì Bác và chú nghỉ việc. Ðồng chí cán bộ đó thấm thía và suốt đời không quên lời nhắc nhở của Bác.

Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như mong ước của Bác Hồ. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Ðảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ luôn luôn hướng về địa phương, cơ sở, doanh nghiệp, tiếp xúc, đối thoại với công nhân, nông dân, trí thức, nhà khoa học trẻ, đồng bào Việt Nam định cư ở nước ngoài, đồng bào các tôn giáo, dân tộc thiểu số để tìm giải pháp tốt nhất phát triển đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, vì thế được nhân dân quý trọng, tin cậy.

Trong đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, tỉnh uỷ BR-VT đã đánh giá ý thức vì dân, tôn trọng nhân dân của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể có chuyển biến rõ nét. Nhiều người đứng đầu cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với dân, tháo gỡ nhiều vướng mắc. Các địa phương đồng loạt vào cuộc với tinh thần cải cách mạnh mẽ. Năm 2017, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức khảo sát sự hài lòng của tổ chức, người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn. Kết quả điều tra khảo sát cho thấy: Sự hài lòng về lĩnh vực y tế đạt 76,23%; sự hài lòng về thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi đạt 92,45%. Sự hài lòng về thủ tục hành chính đăng ký lập hộ kinh doanh đạt 93%. Đây chính là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị của tỉnh.

Sự chuyển biến trên bình diện chung là tích cực, song chưa đáp ứng được yêu cầu của Ðảng, mong ước của nhân dân. Với quyết tâm rất lớn của Trung ương Ðảng, Chính phủ, Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, tin tưởng rằng năm 2019 và các năm tới, tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân sẽ tốt hơn, góp phần củng cố niềm tin của dân với Ðảng.

                                                        Ban TG - NC LĐLĐ tỉnh

                                      (có sử dụng nguồn từ Báo Nhân dân ngày 01/2/2019)

 

 


Các tin khác:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân.
Xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát
70 năm "Tinh thần thi đua ái quốc"
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ V nhiệm kỳ 2017 - 2020
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị
 
Tin nhanh
Khai giảng lớp đào tạo nghề cho học viên

Liên đoàn lao động huyện Châu Đức trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn có hoàn cảnh khó khăn


Bầu bổ sung Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 350 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"

Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun