Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.509.341
 
Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân
(01-10-2019)

Năm 2019 là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người; 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Thực hiện có hiệu quả chủ đề xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong năm 2019 và các năm tiếp theo là thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;


Chuyên đề tôi trình bày với chi bộ hôm nay là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM về chăm lo đời sống nhân dân.

 Như chúng ta đã biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại.

TƯ TƯỞNG- ĐẠO ĐỨC- PHONG CÁCH HCM:

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân:  là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” Từ lúc còn là người thiếu niên mười lăm tuổi, Bác đã sớm hiểu biết và rất đau xót trước cảnh thống khổ của đồng bào. Người quyết tâm đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước, cứu dân.

Cách mạng Tháng 8 thành công, một ngày sau Tuyên ngôn độc lập, Bác đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách giải quyết những vấn đề về đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.  Người nhấn mạnh “muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó khăn đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ đến đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”.

Sau khi đã tranh được độc lập rồi thì vấn đề kiến quốc là hết sức quan trọng. Người nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn; 2. Làm cho dân có mặc; 3. Làm cho dân có chỗ ở; 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là bốn điều đó.

Trước lúc đi xa, Bác vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân. Người để lại cho chúng ta nhiều phẩm chất đạo đức quý báu, cao nhất, cốt lõi là chí công vô tư, tức là nêu cao chủ nghĩa tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân. Với quan điểm của Người về đạo đức cách mạng là: “Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân LĐ lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

Cả cuộc đời mình, Bác không chỉ ra vào chốn tù tội, xông pha hiểm nghèo, ẩn nấp nơi núi non vì mục đích phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân, mà Người còn phải quan tâm đến cuộc sống hằng ngày của Nhân dân, từ cái ăn, cái mặc, đi lại, học hành, chữa bệnh….

Sau CM tháng 8 năm 1945, đất nước phải trải qua nạn đói khủng khiếp, Bác chủ trương tăng gia sản xuất, mỗi người, 10 ngày nhịn ăn một bữa, để góp gạo cứu đói và Người cũng đổ lon gạo của mình vào hũ tiết kiệm như mọi người dân.

Trăn trở về đời sống Nhân dân, trong Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, Nhà nước “chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Phong cách Hồ Chí Minh chăm lo đời sống cho Nhân dân: trên cơ sở nhận thức “dân dĩ thực vi thiên”, nghĩa là “dân lấy ăn làm trời”, và “có thực mới vực được đạo”, nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả. Trong sự nghiệp kiến thiết CNXH, Người cho rằng “hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”. Người nói: “một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu cực khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”, Người biến tình thương thành trách nhiệm của bản thân.

Theo Người, Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải gần gũi Nhân dân, quan tâm đến những việc nhỏ cho đời sống hằng ngày của Nhân dân. “Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, dân rét, dân dốt, dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo, tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được”.

Bác luôn luôn gương mẫu, thực hiện nói đi đôi với làm, “gần dân” thì phải tăng cường tiếp xúc với dân. Khi đi thăm dân, Người không muốn tiệc tùng tốn kém theo kiểu “khách ba, chủ nhà bảy” để mang tiếng với dân, Người cũng phê bình việc liên hoan chè chén, lu bù còn phổ biến ở nhiều địa phương …

·         Về CĐ:

- Trong hội nghị cán bộ CĐCS toàn Miền Bắc ngày 13/8/1962, Người chỉ rõ : “CĐ phải làm tốt công tác BHLĐ, phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của CNVC. CĐ các cấp cần cải tiến lề lối làm việc, cần đi sát quần chúng, tăng cường đôn đốc công tác kiểm tra, cần bớt giấy tờ từng đống và hội họp lu bù. Cán bộ CĐ cấp trên thường xuyên đi đến cơ sở để giúp họ một cách thiết thực hơn.” Người khẳng định : “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng to lớn của giai cấp CN thì cần có CĐ mạnh và CBCĐ tốt.’’

- Tại hội nghị CBCĐ ngày 14/3/1959 Về chăm lo đời sống tinh thần của CN, Bác nói : “Ở những xí nghiệp, nông trường, ở những nơi xa xôi hẻo lánh, anh em CN kêu không có điện ảnh tới. Cái đó là do CB văn hóa không chú ý, nhưng mặt khác cũng do CBCĐ không săn sóc đến đời sống tinh thần cho công nhân’’. Cuối cùng Người cũng chỉ ra cho CBCĐ thấy rằng :’’Sở dĩ có những khuyết điểm ấy là do cán bộ công đoàn kém, quan liêu không đi sát quần chúng, không làm tròn trách nhiện của Đảng và Chính phủ giao cho’’

CBCC,VC CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CHĂM LO TỐT ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN:

Đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu:

- Chủ động, tích cực trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, mục tiêu phát triển KT-XH-VH, bảo vệ môi trường; phát huy sức dân, huy động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra vì lợi ích của Nhân dân.

- Nói đi đôi với làm, tạo uy tín tốt nhất trong nhân dân, làm gương để Nhân dân noi theo; tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cao nhất.

- Thực hiện nghiêm Quy định 08/2018 của BCH TW khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

- Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả.

- Tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài.

- Nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết chống độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân. 

- Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiếp xúc, trao đổi, đối thoại với Nhân dân được nêu trong Nghị quyết TW 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”: “cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”. và Nghị quyết TW 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

 Đối với cán bộ, đảng viên, công chức:

- Thực hiện đúng các quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thực hành công vụ, trong quan hệ với Nhân dân. Tích cực tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người do Đảng, Nhà nước đề ra và phát động, làm gương và giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, trong cộng đồng.  

- Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, tự giác thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "muốn người ta theo mình, phải làm gương trước".   

- Tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47/2011 của BCH TW khóa XI về “những điều đảng viên không được làm”, Quy định 101/2012 của Ban Bí thư khóa XI về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”,Quy định số 55/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CHO NLĐ:

Ngoài một số Luật quy định, chúng ta cần quan tâm một số văn bản của Nhà nước và Tổng LĐ và LĐLĐ tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ như:

-    Chỉ thị 52/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ Khu CN, KCX.

-   Quyết định 655/2017 của TTCP phê duyệt Đề án “ Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX”

-        Nghị định, Thông tư quy định về thực hiện Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Về HĐLĐ, kỷ luật LĐ, trách nhiện vật chất, về thời giờ làm việc, thời giờ nhỉ ngơi…..

-   NQ 7C/2016 của TLĐ về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. -NQ 10b/2017 của TLĐ về “ Nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức CĐ trong tình mới”. - NQ 10c/2017 của TLĐ về “ nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới”.- NQ 12b/2017 của TLĐ về Ban Nữ công quần chúng DN khu vực ngoài Nhà nước. Công văn 1976/2017 của TLĐ về tăng cường phối hợp nâng cao chất lượng nơi gửi con CNLĐ tại nhà trẻ, mẫu giáo tư thục.

-    Chương trình 2494 ngày 19/12/2018 của TLĐ về “ Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ giai đoạn 2018-2023”

-   Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá mà NQ ĐH VI CĐ tỉnh đề ra:

+ Sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức CĐ. Nâng cao chất lượng công tác CB và năng lực hoạt động của đội ngũ CBCĐ.

+ Nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ (Chương trình 05- ngày 21/8/2019 của BCH CĐ tỉnh về “ Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ giai đoạn 19-23”.

+ Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ khu vực ngoài NN.

-   HD 79 ngày 23/3/2017 của LĐLĐ tỉnh về thực hiện chủ đề hoạt động “Năm lợi ích đoàn viên”……..

CBCĐ cần phải:

Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của CĐ; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước,của nhân dân và của NLĐ;

 Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, của đoàn viên, NLĐ.

Về quan hệ với đoàn viên, NLĐ phải: Nêu cao ý thức phục vụ đoàn viên, NLĐ; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của đoàn viên,NLĐ; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, chủ động đối thoại với NLĐ. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với cơ sở, với đoàn viên và NLĐ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người VN. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là CB, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, là “người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của nhân dân và của NLĐ”./.

 

                                                Nguyễn Châu Trinh – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT

                                                 (Bài viết có sử dụng tư liệu tổng hợp từ các nguồn)

 

 


Các tin khác:
Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh là sợi chỉ đỏ bao trùm và xuyên suốt trong bản Di chúc thiêng liêng của Người.
Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân.
Xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát
70 năm "Tinh thần thi đua ái quốc"
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai học tập chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng cho cán bộ, đảng viên
Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Tin nhanh
Khai giảng lớp đào tạo nghề cho học viên

Liên đoàn lao động huyện Châu Đức trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn có hoàn cảnh khó khăn


Bầu bổ sung Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 350 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"

Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun