Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.890.086
 
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Nâng cao hiệu quả đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2019- 2023
(17-11-2019)

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tạo niềm tin và sự gắn bó giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn. Thực hiện chương trình hành động của BCH LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2019-2023”

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Nâng cao hiệu quả đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động giai đoạn 2019- 2023

Đồng chí Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Trong nội dung, chương trình trọng tâm đặt ra, các cấp công đoàn tỉnh BR-VT phấn đấu vận động đóng góp quỹ để xây dựng mới và sửa chữa 100 căn nhà “Mái ấm công đoàn”; 98% trở lên cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành quy chế dân chủ và 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 70% trở lên số doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng và ban hành quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 50% trở lên các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố chủ động đề xuất với cấp uỷ và phối hợp với uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và công đoàn các khu công nghiệp tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn tại địa phương; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể được phân loại chất lượng đạt loại B trở lên (Thoả ước có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, nâng lương, tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ.....); Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có đông công nhân lao động, công đoàn cơ sở, công nghiệp, dịch vụ phát triển thực hiện thương lượng tập thể ký ít nhất 01 thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp; Ký mới ít nhất 01 thoả ước lao động tập thể ngành, địa phương.Phấn đấu, 100% cán bộ công đoàn chủ chốt của các công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; 100% doanh nghiệp thuộc ngành nghề có nguy cơ cao thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 100% các vụ tai nạn lao động nặng và chết người có đại diện công đoàn tham gia điều tra.
Hoạt động tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật hoặc được người lao động ủy quyền theo pháp luật phấn đấu, 65% trở lên số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng sẽ có đại diện công đoàn tham gia;   100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý, khởi kiện và đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên tại toà án; Dành 2% nguồn thu tài chính hàng năm cho nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công đoàn và người lao động; 90% trở lên số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn.
 
Để thực hiện tốt chương trình hành động của BCH LĐLĐ tỉnh “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2019-2023; cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có đủ năng lực, trình độ, tâm huyết, có kinh nghiệm, bản lĩnh để thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động; Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành công đoàn với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, nhằm tạo cơ chế và điều kiện hoạt động cho tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Động viên đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tăng cường làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn về thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động; Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong tham gia quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ là sự cân đối giữa các yếu tố về quyền lợi và nghĩa vụ; Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật trong đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động; Thực hiện có hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề ngiệp cho người lao động; Thực hiện có hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể tại các cấp công đoàn.
Thực hiện chương trình hành động của BCH LĐLĐ tỉnh “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2019-2023” góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong triển khai thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, qua đó khẳng định tổ chức Công đoàn là tổ chức đại diện, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định và tiến bộ, đảm bảo lợi ích của người lao động, lợi ích doanh nghiệp và lợi ích của xã hội, góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
N.B
 

Các tin khác:
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hội nghị đánh giá, xếp loại công đoàn vững mạnh năm 2019
Chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Kết nạp đảng viên mới
Mang niềm vui đến với người lao động
CĐCS Cơ quan LĐLĐ tỉnh: Hội thi ẩm thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20.10.1930-20.10.2019
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Hội nghị tập huấn về Kỹ năng truyền thông phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em
Liên đoàn Lao động tỉnh: Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động vào dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).
Hội thi Ẩm thực: Vì Phụ nữ quanh ta năm 2019
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hội nghị giao ban quý IV năm 2019
Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng xã hội VCNET.
Tuyên truyền pháp luật cho người lao động: “Mưa dầm thấm lâu”…
 
Tin nhanh

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI


LĐLĐ huyện Long Điền: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ (2020-2025)


Những điểm mới cơ bản liên quan trực tiếp đến người lao động theo Bộ Luật lao động năm 2019


LĐLĐ tỉnh BR-VT: Tăng cường tuyên truyền, ổn định tình hình tư tưởng CNVCLĐ, quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Đại hội Đảng toàn quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hội nghị cán bộ công chức cơ quan năm 2021

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Mời viết bài đặc san Tuyên giáo Xuân Tân sửu 2021

  Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ Tổ chức thăm tặng quà cho các cháu là con công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2020

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sữa chuaKem sữa chua trân châu