Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.509.140
 
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022
(05-01-2020)

Sáng ngày 31/12, Chi bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020- 2022, đồng chí Châu Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh cùng toàn thể đảng viên Chi bộ tham dự.

Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi ủy Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao độngtỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt, hứa hẹn
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao độngtỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi uỷ chi bộ đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao độngtỉnh lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn như chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, pháp luật lao động và công đoàn, tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như chương trình “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân”, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; chương trình Phúc lợi cho đoàn viên; chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”, vận động ủng hộ đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”, thăm tặng quà, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn hiếu học… góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có 28 đảng viên (05 dự bị) đang công tác tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh. Công tác giáo dục bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, tác phong cho đảng viên, quần chúng được chi bộ quan tâm thực hiện tốt. Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đến toàn thể cán bộ đảng viên.Triển khai đến toàn thể đảng viên viết bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng quý, phân công các tổ đảng thực hiện sinh hoạt chuyên đề về Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cuộc họp chi bộ. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến đảng viên thông tin thời sự trong nước và quốc tế; các văn bản của cấp trên đến toàn thể đảng viên.
Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 04 quần chúng ưu tú cho đảng, kết nạp đảng cho 05 đảng viên (nghị quyết kết nạp 2 đảng viên), chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên.Hàng năm Chi ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đảng viên, bảo đảm trong nhiệm kỳ tất cả đảng viên đều phải được kiểm tra giám sát, đến nay 100% đảng viên thực hiện việc tự kiểm tra. Định kỳ 6 tháng và 1 năm tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng; 100% đảng viên thực hiện nghiêm túc quy định 76/QĐ-TW về tham gia sinh hoạt đảng tại địa phương. Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh được công nhận trong sạch vững mạnh; hàng năm 100% đảng viên được đánh giá đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt 15- 20%; Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi uỷ phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả nhận xét, đánh giá CBCC hàng năm, có 100% đảng viên đạt lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó bình quân 18% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Nghị quyết đại hội có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó bình quân 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Hàng năm chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Nghị quyết Đại hội hàng năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh); lãnh đạo CĐCS hàng năm đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc (Nghị quyết CĐCS hàng năm đạt Công đoàn vững mạnh).
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Châu Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đã đánh giá cao những kết quả chi bộ cơ quan đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cơ quan cần quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo đảng viên và quần chúng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm h chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của BCH LĐLĐ tỉnh; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo tổ chức CĐCS cơ quan nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; vận động đảng viên, quần chúng tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn, giáo dục đoàn viên nâng cao ý thức phấn đấu vào Đảng, bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng những nhân tố ưu tú xem xét, kết nạp; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Đại hội cũng đã thảo luận về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra nhiệm vụ phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và thống nhất với Nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2022 với các chỉ tiêu phấn đấu, 100% đảng viên đạt lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu thi đua cấp cơ sở; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; lãnh đạo CĐCS hàng năm được xếp loại công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 5 đồng chí, đồng chí Tạ Thị Hồng Hà tái đắc cử Bí thư Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Hoàng Hải- Ảnh T.Bình

Các tin khác:
Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho cán bộ CĐ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ & việc phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị
Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân
Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh là sợi chỉ đỏ bao trùm và xuyên suốt trong bản Di chúc thiêng liêng của Người.
Trong Di chúc (1969), Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi cán bộ, đảng viên “Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân được thể hiện là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân.
Xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát
70 năm "Tinh thần thi đua ái quốc"
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018
 
Tin nhanh
Khai giảng lớp đào tạo nghề cho học viên

Liên đoàn lao động huyện Châu Đức trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn có hoàn cảnh khó khăn


Bầu bổ sung Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 350 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"

Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun