Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
12.940.676
 
Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT: Thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023”
(05-01-2020)

Thực hiện Chương trình số 1306/CTr-TLĐ ngày 15/8/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023. Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT luôn đồng hành với chính chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023.

Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT: Thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023”

Người lao động cần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật laođộng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế
Để thực hiện được mục tiêu đó, các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyêntruyềnphổ biến cho đoàn viên, CNVCLĐ hiểu về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước góp phần nângcaonhậnthứcvềđấtnước,conngườiViệt Nam; Tuyên truyền nâng cao ý thức trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, tận tâm, tận tụy, liêm chính, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thực chấp hành kỷ luật lao động, gắn bó với doanh nghiệp, không ngừng cải tiến công nghệ, quy trình làm việc, nâng cao năng suất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo ra sản phẩm ngày càng tốt hơn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động gắn kết nội dung phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa - xã hội. Nâng cao sức cạnh tranh quốc gia với mục tiêu vì con người, do con người, con người là trung tâm của phát triển bềnvững. Những mục đích, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước; các vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động, tổ chức Công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu cho người sử dụng lao động là người nước ngoài và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam về truyền thống vẻ vang của dân tộc, về phẩm chất cần cù, chịu khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của con người Việt Nam. Giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước, con người Việt Nam, về môi trường đầu tư kinh doanh, về các chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nhất là các chính sách thu hút, ưu đãi đầutư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyêntruyềnvềchủtrương,đườnglốicủađảng,chínhsách,phápluật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp công đoàn đến CNVCLĐ;
Phát huy vai trò CNVCLĐ, chăm lo phúc lợi, lợi ích cho CNVCLĐ
Phát huy vai trò CNVCLĐ trong thực hiện Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước thông qua các phong trào thi đua trong CNVCLĐ một cách bài bản, chất lượng gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp và từng cá nhân, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên và người lao động hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốcgia. Thực hiện thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; các cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, hoạt động “Lối sống xanh”, “Văn hóa xanh”, “Xanh hóa sản xuất” và phong trào 3T “Tiết kiệm, Tái chế, Tái sử dụng” trong các cấp CĐ... góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp về các dịch vụ công, dịch vụ xã hội. Gắn việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động với việc nâng caoýthứctựgiácchấphànhkỷluậtlaođộng,antoànlaođộng,thựchiện5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng), bảo đảm môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với mục tiêu “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn”. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc, rèn tác phong, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật laođộng đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.
                Hơn nữa, các cấp Công đoàn cần chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động, với chủ đề “Mỗi CĐCS - một lợi ích đoàn viên”, nhằm tăng thêm lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và người lao động. Thương lượng với người sử dụng lao động cam kết bảo đảm cho người lao động có “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”, nâng giá trị và chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động; Tích cực lựa chọn, ký kết các thỏa thuận với đối tác, đặc biệt là các doanh nghiệp tại địa phương, trong ngành có các sản phẩm, dịch vụ thực sự tiện ích nhằm mang đến cho đoàn viên CĐ nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với chất lượng tốt, giá cả hợp lý; Nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ CĐ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động… trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của người lao động, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốcgia. Bên cạnh đó, cần tập trung nâng cao năng lực tham gia xây dựng và thực hiện các chương trrình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quan tâm xây dựng chương trính, kế hoạch hành động thích ứng với các tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Chủ động, tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, doanh nghiệp nhất là các quy chế liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người lao động như: nội quy lao động, quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, nâng lương, trả lương, trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành thiết bị, đổi mới công nghệ, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế thi đua, khen thưởng…; trên cơ sở tạo động lực để người lao động làm việc với năng suất cao, hiệu quả tốt, hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp.
                Thực hiện tốt Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổquốc.
N.B

Các tin khác:
Từ ngày 01/01/2020, lương tối thiểu vùng tăng từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)
Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn xét chọn, biểu dương cấp ủy viên là chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài nhà nước
Hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019:
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm
Cảnh giác với thủ đoạn giả danh thanh tra lừa đảo tài sản của giáo viên
Các cấp công đoàn tỉnh BR-VT: Trao 2813 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVCLĐ vượt khó, hiếu học
Các cấp công đoàn tỉnh: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2019
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Phát động Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế"
 
Tin nhanh
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Vận động đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng, chống dịch COVID-19

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” trên mạng xã hội Facebook

Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tăng cường thực hiện luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP
Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun