Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.607.006
 
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể
(12-05-2020)

Thực hiện Đề án số 840/ĐA-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2019 – 2023, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối thoại và thương lượng tập thể của tổ chức công đoàn; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống tinh thần của người lao động (NLĐ), góp phần nâng cao vai trò, vị trí tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và phát triển tại doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Nâng cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể

Bữa ăn giữa ca luôn được các cấp công đoàn quan tâm đưa vào nội dung đối thoại, thương lượng tập thể 

              Với mục tiêu phát huy tối đa nội lực của các cấp Công đoàn, trên cơ sở tăng cường vai trò của công đoàn hỗ trợ, đồng hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất và lượng trong đối thoại, thương lượng tập th tại doanh nghiệp, mang lại quyền lợi tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ, góp phn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyn, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Các cấp công đoàn tỉnh phấn đấu, về đối thoại, 98% trở lên cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành quy chế dân chủ; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; 70% trở lên doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng và ban hành quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 90% trở lên doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đề xuất Tỉnh uỷ, Uỷ ban Nhân dân tỉnh tổ chức ít nhất 01 cuộc đối thoại với đại diện đoàn viên, người lao động trong tỉnh; 50% trở lên các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố chủ động đề xuất với cấp uỷ và phối hợp với Uỷ ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố và công đoàn các khu công nghiệp tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động. Về thương lượng thoả ước lao động tập thể, 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất 45% thỏa ước lao động tập thể có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, nâng lương, tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ.....); ký kết ít nhất 01 thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp và ít nhất 01 thoả ước lao động tập thể ngành, địa phương. 

Các cấp công đoàn thăm, tặng quà cho người lao động

              Để thực hiện mục tiêu, các cấp công đoàn cần tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả việc sửa đổi các văn bản pháp luật, đặc biệt các văn bản liên quan đến nội dung về đối thoại, thương lượng tập thể, TƯLĐTT; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên chính sách, pháp luật ở cấp các; Tăng cường công tác thông tin, đối thoại và tham gia các diễn đàn chính sách; làm tốt công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát, phát hiện vấn đề và tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời chính sách, pháp luật. Đặc biệt, các công đoàn cơ sở cần thực hiện tốt vai trò đại diện, tham gia xây dựng nội quy, quy chế ở cơ sở, giám sát định mức lao động, phân phối tiền lương, thu nhập; tham gia thương lượng xây dựng mức lương, bảng lương, quy chế trả lương tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xây dựng độ ngũ cán bộ công đoàn chuyên sâu về công tác đối thoại và thương lượng tập thể; thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về đối thoại, thương lượng tập thể, quan hệ lao động; Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ tư vấn pháp luật công đoàn, từng bước hình thành mạng lưới cộng tác viên là luật sư chuyên nghiệp về lĩnh vực pháp luật lao động, công đoàn. Thành lập đội ngũ tư vấn, hỗ trợ về thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, ph biến các quy định, ý nghĩa, vai trò của đối thoại, thương lượng tập thể tới NLĐ, người sử dụng lao động; Tăng cường thương lượng, ký kết các bản TƯLĐTT có nội dung về tiền lương, hệ thống thang lương, bảng lương, phấn đấu 80% các TƯLĐTT chỉ bao gồm các nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật. Đặc biệt, cán bộ CĐCS cần chủ động đưa ra yêu cầu, nội dung tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại, thương lượng tập thể; đảm bảo nội dung xuất phát từ mong muốn của NLĐ và thực hiện đúng quy trình tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại, thương lượng tập thể. Chủ động đề xuất sửa đổi, b sung, ký mới bản TƯLĐTT có nội dung sao chép quy định của pháp luật, đảm bảo TƯLĐTT chỉ bao gồm các nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật... góp phần thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại doanh nghiệp.

 

 


Các tin khác:
Tháng Công nhân năm 2020: Tập trung chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo trong CNVCLĐ
Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phấn đấu phát triển thêm 11.000 đoàn viên
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT, Công ty Bảo hiểm PVI Vũng Tàu: Ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Gần 350 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện
Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Triển khai những giải pháp mới trong giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid – 19
Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Bàn giao 2 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên
Danh sách các nhà cung cấp sản phẩm y tế và hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá, khu nhà trọ của người lao động
 
Tin nhanh

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Tuyên truyền dân số kế hoạch hóa gia đình và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho 100 người lao động


Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc: Tuyên truyền phòng, chống Tội phạm Ma túy và đảm bảo an ninh mạng trong CNVCLĐ năm 2020


Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam tổ chức tặng đồ dùng học tập và thiết bị cho hai trường học tại huyện Châu Đức


CĐN CÔNG THƯƠNG : Tổ chức Hội thi ẩm thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930- 20/10/2020)


Công Đoàn xã Long Mỹ tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
  Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc: Tuyên truyền phòng, chống Tội phạm Ma túy và đảm bảo an ninh mạng trong CNVCLĐ năm 2020

  Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức tập huấn hướng dẫn giao kết hợp đồng và trách nhiệm của công đoàn cơ sở

  CĐ ngành Y tế tổ chức tập huấn "Kỹ năng thực hành 5S” cho 80 cán bộ các công đoàn cơ sở

  LĐLĐ huyện Long Điền phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức họp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày thành Lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10/2020

  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Phát động Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020.

  Từ 1/11/2020, con công nhân lao động làm việc tại khu công nghiệp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng

  Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế TP Vũng Tàu tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun