Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.692.782
 
CNVCLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR – VT”
(18-08-2020)

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 31/7/2020, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) đã ban hành kế hoạch số 153/KH-MTTQ-BTT về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

CNVCLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR – VT”

ảnh: Bác Hồ và nhân dân Việt Nam (sưu tầm)
Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu về sự hình thành, tổ chức, hoạt động và phát triển của MTTQVN; nâng cao sự hiểu biết về lịch sử, ý nghĩa, về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua. Đồng thời đánh giá sự hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về kiến thức chung, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của MTTQVN trong giai đoạn Cách mạng hiện nay. Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng phát động trong CNVCLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và tham gia cuộc thi.

 

Ảnh: Liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu
Đối tượng dự thi: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số lượng bài tham dự: mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.
Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 01/8/2020 đến trước 15 giờ 00 ngày 15/10/2020 (theo dấu bưu điện).
Tổng kết và trao giải cuôc thi: tại Lễ kỷ niệm "90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)"
Nơi nhận bài thi: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Hình thức dự thi: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thiviết sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài dự thi không giới hạn số trang, đóng thành quyển. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi được đầu tư công phu về nội dung, trình bày đẹp, sáng tạo về hình thức, sử dụng tranh, ảnh, đồ họa minh họa.
Nội dung thi viết: trả lời 08 câu hỏi sau:
Câu 1. Tính chất, vị trí, vai trò và chức năng của MTTQVN được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 như thế nào?
Câu 2. Quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Luật MTTQVN năm 2015 như thế nào?
Câu 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của MTTQVN được quy định trong Luật MTTQVN năm 2015 như thế nào?
Câu 4. Mối quan hệ giữa MTTQVN với Đảng, Nhà nước, các tổ chức và nhân dân được quy định trong Luật MTTQVN năm 2015 như thế nào?
Câu 5. Xuất xứ và ý nghĩa của câu nói “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 6. Ông (bà) hãy cho biết, MTTQVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ 1991 đến nay đã trãi qua mấy kỳ Đại hội? Để nâng cao vai trò, vị trí, chức năng của MTTQVN trong giai đoạn hiện nay cần có những giải pháp gì? Trong đó theo Ông (bà) giải pháp nào là quan trọng nhất, vì sao?
Câu 7. “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư (18/11) ra đời vào năm nào? Mục đích, ý nghĩa Ngày hội như thế nào? Ông (bà) hãy nêu lên cảm nghĩ của mình khi dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư mình sinh sống? Các giải pháp nâng cao chất lượng “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”?
Câu 8. Ông (bà) hãy viết về 01 gương tiêu biểu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cơ cấu giải thưởng:
Về tập thể:
Giải Nhất: 20.000.000đ
Giải Nhì: 15.000.000đ
Giải Ba: 02 giải Ba x 10.000.000 = 20.000.000đ
Giải Khuyến khích: 03 giải Khuyến khích x 7.000.000 = 21.000.000đ
Về cá nhân:
Giải Nhất: 10.000.000đ
Giải Nhì: 7.000.000đ
Giải Ba: 02 giải Ba x 5.000.000 = 10.000.000đ
Giải Khuyến khích: 03 giải Khuyến khích x 3.000.000 = 9.000.000đ
 
Ngọc Lan
 

 


Các tin khác:
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh về nội dung cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn (201
Thầy Châu Ngọc Long, tấm gương sáng trong học tập và làm theo gương Bác
Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhớ lời Bác Hồ đã chỉ dạy: Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ
Đại hội chi bộ trường TC Kinh tế kỹ thuật Công đoàn BR-VT nhiệm kỳ VI (2020-2022).
Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tập trung nghiên cứu học tập chuyên đề 2020
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022
Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho cán bộ CĐ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ & việc phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị
Tư tưởng - Đạo đức - Phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân
 
Tin nhanh

Các cấp Công đoàn tỉnh BR-VT: Thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực


Di chúc của Bác - Bài học soi sáng cho Đảng cách mạng


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ


Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn BR-VT: Họp mặt kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam


Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho hơn 100 người lao động tại Công ty TNHH Chất lượng toàn cầu Supperior

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
  Tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn cho hơn 100 người lao động tại Công ty TNHH Chất lượng toàn cầu Supperior

  Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 10 Video clip tham gia vòng thi cấp Tổng Liên đoàn Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020

  Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Uỷ ban kiểm tra CĐCS

  Triển khai Bộ luật lao động năm 2019 tại CĐCS Công ty TNHH Tùng Sơn

Mời viết bài đặc san Tuyên giáo Xuân Tân sửu 2021

  Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ Tổ chức thăm tặng quà cho các cháu là con công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2020

  “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, THU HÚT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG THAM GIA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP.”
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sữa chuaKem sữa chua trân châu