Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.890.191
 
“THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, THU HÚT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG THAM GIA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP.”
(01-10-2020)

I. THỰC TRẠNG -Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT hiện đang quản lý 1.523 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 133.448 đoàn viên/142.841 công nhân viên chức lao động (đạt tỷ lệ 93,42%), gồm 08 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, 07 Công đoàn ngành ngành và tương đương trực thuộc.

“THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, THU HÚT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG THAM GIA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP.”

                 Đồng chí Châu Văn Thắng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

- Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy; của Tổng Liên đoàn LĐLĐ VN và sự phối họp chặt chẽ của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể; hoạt động của Công đoàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quá trình hoạt động, các cấp Công đoàn luôn xác định rõ mục tiêu  “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy lợi ích đoàn viên để vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức CĐ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; góp phần xây dựng CĐ vững mạnh”. Công đoàn các cấp đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, lao động; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.

- Cùng với việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ gia nhập vào tổ chức Công đoàn, tập trung tại các đơn vị kinh tế khu vực ngoài Nhà nước, Công đoàn đã không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp, hình thức và nội dung hoạt động phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh sống của công nhân lao động. Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, bám sát Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Các hoạt động nổi bật được tập trung thực hiện trong thời gian qua như việc tổ chức Chương trình Tết Sum vầy, Tháng Công nhân, Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo tự tạo việc làm, Quỹ Mái ấm Công đoàn.. diễn ra đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và tạo được nhiều dấu ấn trong CNVCLĐ. Đoàn viên Công đoàn tin tưởng vào tổ chức Công đoàn thông qua việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật, các thỏa thuận cam kết theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

            - Đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh BR-VT ngày càng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tự chủ, tự lực tự cường, năng động và sáng tạo; có kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn, nắm vững chính sách, pháp luật, nêu cao vai trò đại diện cho tập thể lao động, có bản lĩnh đấu tranh vì lợi ích của người lao động. Cán bộ công đoàn phần lớn là lực lượng trẻ, nhiệt tình tâm huyết và được đoàn viên công đoàn tín nhiệm, trưởng thành trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, thích nghi nhanh với hoạt động công đoàn trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một bộ phận cán bộ CĐCS hoạt động thuận lợi nhờ đảm nhiệm các chức trách, nhiệm vụ quan trọng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

            -Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số chủ doanh nghiệp chưa có thiện chí, chưa thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, công tác ATVS lao động tại nơi làm việc chưa đầy đủ, có nơi còn vi phạm pháp luật lao động. Vì vậy, vẫn còn tình trạng tranh chấp lao động, đình công tại một số doanh nghiệp. Mặt khác, chủ doanh nghiệp chỉ tập trung hoạt động sản xuất-kinh doanh để tìm được lợi nhuận cao nhất, không hoặc ít tạo điều kiện về thời gian cũng như kinh phí cho CĐCS hoạt động. Bên cạnh đó, người lao động làm việc theo ca kíp, tăng ca nên không có thời gian tham gia các hoạt động do công đoàn tổ chức… đó là những hạn chế cơ bản chi phối hoạt động công đoàn. Do đó hoạt động công đoàn ở khu vực này còn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

-Cán bộ CĐCS hầu hết đều kiêm nhiệm, không có thời gian tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công đoàn nên còn hạn chế về năng lực, kỹ năng, kiến thức, trình độ hiểu biết về lý luận và thực tiễn, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Mặt khác, cán bộ CĐCS thường xuyên thay đổi,  gặp nhiều khó khăn, thách thức trong công việc chuyên môn và hoạt động công đoàn, thậm chí đối diện với nguy cơ mất việc, còn tâm lý ngại va chạm, không nhiệt tình trong giải quyết tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của CNVCLĐ. Điều này làm cho hiệu quả hoạt động của CĐCS chưa cao, chưa thể hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tình trạng vi phạm quyền và lợi ích của công nhân, lao động còn diễn ra nhiều.

-Việc nước ta gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các Hiệp định Thương mại thế hệ mới đem lại nhiều cơ hội mới về việc làm cho người lao động, nhưng cũng đặt ra cho công đoàn nhều thách thức, đó là vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao động khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên công đoàn, vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị-xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Những vấn đề nêu trên là thử thách rất lớn đối với tổ chức Công đoàn truyền thống. Đây là lần đầu tiên chưa có tiền lệ vấn đề “đa công đoàn” được quy định và áp dụng tại Việt Nam. Khi thực hiện sẽ làm thay đổi cơ bản nhận thức, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, giá trị cốt lõi, truyền thống của tổ chức công đoàn đã được hình thành và khẳng định trong thực tế hơn 91 năm qua. Vì vậy, những cam kết trong Hiệp định CTTPP và các Hiệp định Thương mại thế hệ mới về lao động, công đoàn là bước ngoặc đối với tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

II. GIẢI PHÁP

Từ nhận định trên, đòi hỏi tổ chức công đoàn các cấp phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo đảm phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên công đoàn, người lao động, giúp người lao động có thêm nhiều quyền lợi về vật chất, tinh thần, tin tưởng tham gia và gắn bó với tổ chức công đoàn. Do đó, trong thời gian tới, Công đoàn cần thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục phát huy hiệu quả cao nhất các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ dành cho CNVCLĐ và tổ chức công đoàn, tạo nguồn lực mới để công đoàn thực sự là tổ chức đại diện tốt nhất của người lao động.

2. Triển khai thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị giác ngộ giai cấp, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin trên internet và mạng xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần lành mạnh cho người lao động.

3. Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Đổi mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần bảo đảm quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

4. Các cấp công đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn. Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cả về chuyên môn, kỹ năng, phương pháp công tác, tư duy mới, cách làm mới, sâu sát với cơ sở, gắn bó với người lao động, có sức thu hút, thuyết phục đoàn viên, người lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình hiện nay.

5. Phát huy vai trò của công đoàn trong việc hỗ trợ, giúp người lao động ký kết hợp đồng lao động; đại diện lấy ý kiến, thương lượng và ký kết, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Làm tốt công tác đối thoại để giải quyết các vấn đề người lao động bức xúc, quan tâm. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại tòa án và các cơ quan hành chính khác. Quan tâm hỗ trợ người lao động có việc làm bền vững, thu nhập ngày càng cao, gắn bó với cơ quan, doanh nghiệp.

6. Đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên đối với công đoàn cơ sở, từ phương thức chỉ đạo hành chính sang phương thức trực tiếp và thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ công đoàn cơ sở. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng sát thực tiễn, xuất phát từ người lao động, hướng mạnh về cơ sở, hỗ trợ cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao.

7. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở trở lên theo hướng tinh gọn đầu mối. Tham mưu sắp xếp, đổi mới tổ chức của công đoàn ngành địa phương sao cho phù hợp, khách quan với tình hình, nhiệm vụ mới.

 


Các tin khác:
CNVCLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu “90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BR – VT”
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh về nội dung cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn (201
Thầy Châu Ngọc Long, tấm gương sáng trong học tập và làm theo gương Bác
Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Nhớ lời Bác Hồ đã chỉ dạy: Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ
Đại hội chi bộ trường TC Kinh tế kỹ thuật Công đoàn BR-VT nhiệm kỳ VI (2020-2022).
Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tập trung nghiên cứu học tập chuyên đề 2020
Đại hội Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2022
Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho cán bộ CĐ
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tập trung dân chủ & việc phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị
 
Tin nhanh

Liên đoàn Lao động huyện Châu Đức: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI


LĐLĐ huyện Long Điền: Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ (2020-2025)


Những điểm mới cơ bản liên quan trực tiếp đến người lao động theo Bộ Luật lao động năm 2019


LĐLĐ tỉnh BR-VT: Tăng cường tuyên truyền, ổn định tình hình tư tưởng CNVCLĐ, quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và Đại hội Đảng toàn quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: Hội nghị cán bộ công chức cơ quan năm 2021

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Mời viết bài đặc san Tuyên giáo Xuân Tân sửu 2021

  Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ Tổ chức thăm tặng quà cho các cháu là con công nhân lao động khó khăn nhân dịp Tết Trung thu 2020

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun
Kem sữa chuaKem sữa chua trân châu