Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019
BẢNG XẾP HẠNG “DOANH NGHIỆP VÌ NGƯỜI LAO ĐỘNG” Năm 2018
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
11.580.263
 
Ba khâu đột phá của Công đoàn Thành phố Vũng Tàu
(03-10-2011)

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hướng về cơ sở khu vực doanh nghiệp, lấy khu vực doanh nghiệp làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên lao động làm đối tượng vận động và lấy lợi ích đoàn viên lao động làm mục tiêu hoạt động.

Ba khâu đột phá của Công đoàn Thành phố Vũng Tàu

Đồng chí Lê Xuân Tươi, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TPVT tại Đại hội V Đảng bộ tỉnh BR-VT.

Ngày 10 tháng 8 năm 2011, Liên đoàn Lao động Thành phố Vũng Tàu (LĐLĐ TPVT) ban hành Chương trrình hành động số: 01/C.Tr-LĐLĐ về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPVT lần thứ V”. Ban Thường vụ LĐLĐ TPVT đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội IV CĐ tỉnh và Nghị quyết Đại hội IV CĐ TPVT chỉ đạo các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn(CĐCS-NĐ) tập trung thực hiện 5 giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành các nhóm chỉ tiêu trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ từ nay đến năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ TPVT.

            Mục tiêu chung của Chương trình nhằm: Xây dựng giai cấp công nhân thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ, phấn đấu từng bước tri thức hóa đội ngũ CNVCLĐ. Nâng cao hiệu quả chức năng CĐ đại diện CNVCLĐ tham gia quản lý Nhà nước; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của CĐ. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ theo hướng chuyển mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ và đoàn viên, xây dựng CĐCS-NĐ vững mạnh; góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Chương trình đề ra các nhóm chỉ tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành từ nay đến năm 2015 bao gồm:

- 70% CNLĐ trong CĐCS các doanh nghiệp (DN) được qua đào tạo nghề và được trang bị những kiến thức cơ bản pháp luật về lao động; 100% cán bộ CĐCS được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác CĐ.

- 80% số DN đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam thành lập được CĐCS (nhất là DN có từ 20 lao động trở lên) và  70% CNLĐ trong DN gia nhập tổ chức CĐ

- 70% CNLĐ được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về Bộ luật Lao động, Luật CĐ, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Tiền lương tối thiểu, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động...

- 85% CĐCS trong các DN đại diện CNLĐ ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó, có trên 50% số bản Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho CNLĐ so với quy định của pháp luật về lao động.

- 10% DN ngoài Nhà nước có tổ chức Đảng, hàng năm có từ 20% trở lên trong tổng số đảng viên phát triển là CNLĐ.

- Hàng năm có trên 80% CĐCS trong các cơ quan HCSN và DNNN, 40% CĐCS DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt CĐCS vững mạnh, có 10% đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc.

- Hàng năm có 100% CĐCS các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị CBCC, trên 95% DNNN tổ chức đại hội CNVC và trên 60% CĐCS trong các Công ty cổ phần, Công ty TNHH tổ chức hội nghị NLĐ.

Đồng chí  Bùi Thanh Nghĩa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPVT trao tặng các danh hiệu khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên CĐ năm 2010.

Để thực hiện tốt Chương trình hành động số: 01/C.Tr-LĐLĐ, LĐLĐ TPVT và các CĐCS-NĐ cần nghiên cứu những mặt mạnh để phát huy, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế để có giải pháp cụ thể nhằm tạo được chuyển biến tích cực trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ. Nhìn chung, từ thực trạng phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ toàn TPVT trong giai đoạn hiện nay, cần đề ra các khâu đột phá để tập trung chỉ đạo, cụ thể như sau:

Khâu đột phá thứ nhất: Tập trung đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hướng về cơ sở khu vực DN, lấy khu vực DN làm địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên lao động làm đối tượng vận động và lấy lợi ích đoàn viên lao động làm mục tiêu hoạt động.

Do hoạt động CĐ tại các DN hiện nay cũng đang là “điểm nóng” về quan hệ lao động chủ thợ hết sức nhạy cảm, dễ xảy ra tranh chấp về quyền và lợi ích của NLĐ và của DN; sự hiểu biết pháp luật về lao động của người lao động (NLĐ) còn nhiều hạn chế, trong lúc đó điều kiện sống và làm việc của NLĐ còn nhiều khó khăn; và thực tế nhiều năm qua cho thấy chất lượng hoạt động CĐCS khu vực DN ngoài nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, tỉ lệ CĐCS vững mạnh còn thấp... Đặc biệt là nơi khó tổ chức các hoạt động phong trào để thu hút NLĐ tham gia hoạt động và gia nhập vào tổ chức CĐ cho nên cần phải tập trung đổi mới thực sự nội dung và phương thức hoạt động CĐ vào khu vực CĐCS DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Khâu đột phá thứ hai: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ, đoàn viên lao động.

Tăng cường công tác tập huấn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS từ tổ trưởng, tổ phó CĐ trở lên với nội dung và hình thức phù hợp thiết thực nhất. Việc chọn lựa nội dung và hình thức tập huấn phải hết sức linh hoạt và đáp ứng được 3 tiêu chí: một là đúng đối tượng, hai là đủ kiến thức cơ bản, ba là thể hiện được kỹ năng thực hành. Có làm được như thế, mới đạt được mục đích như mong muốn là sau khi tập huấn, bồi dưỡng mỗi cán bộ CĐCS đều chủ động vận dụng các kỹ năng thực hiện các quy trình thương lượng, tham gia soạn thảo, ký kết và kiểm tra việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, thực hiện được việc tổ chức cho CNLĐ đối thoại với DN, kỹ năng giải quyết có hiệu quả các vụ trách chấp lao động nhằm đạt được mục đích theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh giải pháp nâng cao năng lực, bản lĩnh đội ngũ cán bộ CĐCS là quan trọng, cần tập trung các giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng đoàn viên của CĐCS. Sức mạnh của đoàn viên được nâng lên chính là sức mạnh hành động tổng hợp của của cả hệ thống CĐ. Vì Vậy, trước mắt cần khảo sát, chọn lựa các DN có đông lao động, có đủ điều kiện, để tuyên truyền vận động thành lập cho được tổ chức CĐCS, nhất là  ở các DN có từ 50 lao động trở lên theo Nghị quyết 07 của Tổng Liên đoàn.

Việc nâng cao chất lượng đoàn viên cần phối hợp với các cơ quan chức năng và lãnh đạo DN để lựa chọn phương án giải quyết một cách kiên trì theo kiểu “mưa dầm, thấm lâu”; đó là việc tuyên truyền, phổ biến để mọi đoàn viên lao động từng bước nắm được nội dung cơ bản của pháp luật về lao động để tự mình hoàn thành nghĩa vụ lao động, biết tự bảo vệ việc làm và quyền lợi hợp pháp của mình trong DN; nâng cao chất lượng hoạt động từ tổ CĐ, khi thực hiện giải pháp này, không nên nghĩ nâng cao sinh hoạt tổ CĐ bằng việc họp hành mà cần chú trọng tổ chức các hoạt động, các phong trào thiết thực nhằm thu hút đông đảo đoàn viên lao động tham gia, phát huy cho được sự nhiệt tình và sức sáng tạo của tập thể đoàn viên lao động hiến kế cho các hoạt động CĐ đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, đảm bảo phục vụ cho quyền và lợi ích thiết thân của đoàn viên lao động.

Khâu đột phá thứ ba: Chủ động xây dựng nguồn tài chính CĐ đủ đảm bảo cho hoạt động của tổ chức CĐ trong mọi tình huống.

Để thực hiện khâu đột phá về tài chính trước hết cần quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên CĐ về quan hệ giữa tài chính và việc đảm bảo quyền của tổ chức CĐ trước pháp luật, đồng thời là nghĩa vụ đi đôi với lợi ích thiết thực của cán bộ, đoàn viên CĐ trong cả hệ thống. Từ đó có kế hoạch phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp thu đúng, thu đủ nguồn kinh phí CĐ ở các DN theo quy định của pháp luật, thu đúng và thu đủ nguồn đoàn phí CĐ theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam; tiến hành phân phối, trích nộp đúng và đầy đủ theo quy định của CĐ cấp trên. Việc quan trọng trong hoạt động tài chính CĐ là tập trung ưu tiên một tỷ lệ ngân sách nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cho hoạt động phong trào, công tác tập huấn cán bộ CĐ, giảm tối thiểu chi phí hành chính. Để khâu đột phá này đạt hiệu quả cần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của UBKT CĐ từ cơ sở đến cấp LĐLĐ TPVT.

            Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và xuyên suốt trong nhiều năm; đòi hỏi cán bộ CĐ từ cơ sở đến LĐLĐ TPVT phải không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, DN có kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nếu làm tốt được 3 khâu đột phá nêu trên thì sẽ tích cực và chủ động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IV CĐ TPVT, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ TPVT nhằm đạt mục tiêu xây dựng TPVT trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh, là thành phố du lịch ”Xanh, sạch, đẹp, văn minh” vào năm 2015.

                                                                                          p NGUYỄN THỊ KỶ

                                                                  (Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Vũng Tàu)

 

 


Các tin khác:
Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh BR-VT (Khóa IV): Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về xây dựng giai cấp công nhân
Thỏa ước lao động tập thể là công cụ góp phần xây dựng lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp
Nhìn lại 4 năm cuộc vận động
Tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân vào cuộc sống.
Đồng hành cùng người lao động
Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh BR-VT khóa III
Xưởng may của tình nhân ái
Công đoàn VIETSOVPETRO 30 năm đồng hành cùng XNLD VIETSOVPETRO
Công đoàn tỉnh BR-VT với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
LĐLĐ huyện Châu Đức: Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội IV Công đoàn huyện
 
Tin nhanh

CBVCLĐ tỉnh BR-VT hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2019


LĐLĐ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Hơn 500 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1/2019


Những nội dung bạn cần biết về “Mức hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam’’


CĐN Công Thương tỉnh BR-VT: Họp BCH Công đoàn ngành mở rộng lần thứ 17- khóa II


LĐLĐ thị xã Phú Mỹ tổ chức họp mặt, ôn truyền thống và hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
tham gia, giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019 và một số chính sách có liên quan.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

tham gia giám sát điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2018 và một số chính sách có hiệu lực từ 01/01/2018

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun