Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
triển khai ừng dụng Bluezone và khai báo y tế trực tuyến trong phòng, chống dịch
chương trình phúc lợi cho doàn viên công đoàn
hướng dẫn số 1133/BYT-MT ngày 09/3/2020 của Bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
Thống kê truy cập
13.509.395
 
Tri thức hóa giai cấp công nhân, góp phần xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp cảng biển theo hướng hiện đại
(28-10-2011)

Trải qua chặng đường 20 hình thành, đổi mới và phát triển, giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức công đoàn (CĐ) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn thể hiện trung thành với Đảng, nỗ lực vuợt qua nhiều khó khăn, thách thức; kiên quyết từ bõ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thực hiện cơ chế quản lý mới, ủng hộ đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; có những đóng góp quan trọng vào thành tựu to lớn trong tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 1991-2011.

Tri thức hóa giai cấp công nhân, góp phần xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp cảng biển theo hướng hiện đại

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lưu Tài Đoàn, đọc diễn văn tại buổi họp mặt kỷ niệm

 20 năm thành lập LĐLĐ tỉnh BR-VT (28/10/1991-28/10/2011)

            Trong quá trình sắp xếp lại sản xuất, hàng ngàn CNLĐ chấp nhận rời khỏi nhà máy, xí nghiệp tự bươn chải kiếm sống để tạo điều kiện cho đơn vị tồn tại và phát triển. Khi thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, một bộ phận CNLĐ phải chuyển sang làm việc ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước, đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt, sự tác động nhiều mặt bất lợi của cơ chế thị trường. Song nhìn chung đại bộ phận CNLĐ vẫn một lòng tin Đảng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần đưa địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp (DN) phát triển.

Các phong trào hành động cách mạng của CNVCLĐ và tổ chức CĐ đã liên tục thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội xuyên suốt từ nghị quyết Đại hội I, cho đến nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV; góp phần đưa kinh tế của tỉnh vượt qua những khó khăn lớn, tạo được thế ổn định và nhiều năm nay đạt tốc độ phát triển khá; tiếp tục chuyển dịch đúng hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cơ cấu công nghiệp – dịch vụ – nông nghiệp. Đến năm 2010, GDP bình quân đầu người (không tính dầu thô và khí đốt) đạt mức 5.872 USD, cao gấp 2,28 lần so với năm 2005 và cao gấp hơn 4 lần mức bình quân chung của cả nước.  Cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường. Đời sống kinh tế, văn hoá xã hội, bộ mặt thành thị, nông thôn ở mọi nơi trong tỉnh đều được đổi mới; an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững.

Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội, GCCN ngày càng lớn mạnh. Từ số lượng CNVCLĐ toàn tỉnh ngày đầu thành lập tỉnh 26.962 người, trong đó đã hình thành một đội ngũ CNLĐ công nghiệp hiện đại với 4.238 người ở Xí nghiệp LD dầu khí Việt-Xô và 1.449 người ở Xí nghiệp Xây lắp Dầu khí; đến năm 2011 đã có khoảng 100.000 CNVCLĐ làm việc trong 1.400 cơ quan, DN trên địa bàn tỉnh. Số đông lao động tập trung ở các ngành đánh bắt chế biến hải, thủy sản, công nghiệp, may mặc, giày da, dịch vụ du lịch…  Chất lượng của CNVCLĐ được nâng lên, ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất, số lao động qua đào tạo được nâng từ 22,2% lên 70%. Đã hình thành một đội ngũ chuyên gia, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật ở các lĩnh vực, thăm dò và khai thác dầu khí, luyện cán thép, bưu chính viễn thông, công nghệ tin học và điện tử. Đặc biệt, nhiều cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật Việt Nam đã từng bước thay thế vị trí, công việc, do người nước ngoài đảm nhiệm. Từng bước vươn ra thực hiện các hợp đồng trong các ngành công nghiệp cho nước ngoài. Sự lớn lên về chất của đội ngũ CNVCLĐ được kiểm nghiệm qua việc tham gia phân công lao động trong nước, trong khu vực và trên thế giới; góp phần nâng cao năng lực sản xuất, tham gia cạnh tranh của các DN, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.

 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Mai Đức Chính (bên trái) và Chủ tịch UBMTTQ  tỉnh BR-VT

Phạm Hòa (đứng giửa) trao bằng Lao động Sáng tạo cho cá nhân.

Sự phát triển về kinh tế có quan hệ hỗ tương với sự lớn mạnh của GCCN và là cơ sở thuận lợi thúc đẩy hệ thống tổ chức CĐ tỉnh ngày càng vững mạnh. Ngày 28 tháng 10 năm 1991, Tổng LĐLĐ Việt Nam ra quyết định thành lập LĐLĐ tỉnh BR-VT, hệ thống CĐ tỉnh từ 180 CĐCS với 24.651 đoàn viên, đến nay đã nâng lên 1.304 CĐCS-NĐ với 82.170 đoàn viên, số cơ sở cao gấp 725 lần và số đoàn viên gấp 334 lần. Toàn tỉnh hiện nay có 8 LĐLĐ địa phương, 08 CĐ ngành. Chất lượng hoạt động CĐCS được nâng dần, từ 32,7% (năm 1992) số CĐCS-NĐ đạt danh hiệu vững mạnh, đến Đại hội IV CĐ tỉnh đã nâng lên từ 77 đến 85%. Đội ngũ cán bộ CĐ chuyên trách 54 người từ ngày đầu thành lập tỉnh, đến nay tăng lên 100 cán bộ. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ được tăng cường, trong 20 năm kể từ ngày thành lập, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cấp CĐ tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cap nghiệp vụ công tác CĐ cho 35.382 cán bộ CĐCS và 456 cán bộ chuyên trách CĐ. Kết quả công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên đã tác động tích cực nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh từ cơ sở cho đến cấp tỉnh.

Qua 20 năm thành lập tỉnh, CĐ đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia quản lý kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, trên một số mặt sau:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng GCCN được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức, biện pháp đạt hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ. Các cấp CĐ đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phối hợp với địa phương, ngành, đơn vị triển khai tuyên truyền trong CNVCLĐ. Bên cạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng mang tính truyền thống, nhiều hình thức khác được các cấp CĐ đổi mới đạt kết quả cao như hội thảo, họp mặt, sinh hoạt câu lạc bộ, đặc biệt là các hội thi sân khấu, thi viết các chuyên đề, sự kiện, về những thành tựu đổi mới của Đảng, của các cấp công đoàn; xây dựng và phát hành Bản tin CĐ tỉnh, tiến tới đưa TrangTin Điện tử LĐLĐ tỉnh đi vào hoạt động với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; phối hợp thực hiện các chuyên mục CĐ được thực hiện thường xuyên trên Đài PTTH và Báo BR-VT. Kết quả, công tác tuyên truyền giáo dục đã góp phần làm chuyển biến được nhận thức của CNVCLĐ, thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ đường lối đổi mới của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội địa phương.

 

  Bà Nguyễn Thị Yến, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh BR-VT

 

Thứ hai là, các cấp CĐ đã tích cực, chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt các phong trào thi đua lao động giỏi với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; học tập nâng cao trình độ mọi mặt; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, sách nhiểu, phiền hà, làm trái pháp luật, chống các tệ nạn xã hội; cuộc vận động xây dựng nười CBCC Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, phong trào Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động ở các DN, đơn vị; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC LĐ; phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn… đã được cụ thể hóa và triển khai thực hiện sâu rộng trong CNVCLĐ. Nhiều đợt thi đua nước rút, cao điểm tập trung vào các ngày lễ lớn đã được CNVCLĐ đăng ký các công trình, sản phẩm, đề tài khoa học, tích cực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, công trình sản xuất, cải tiến lề lối làm việc, giải quyết việc làm cho người lao động, cải cách thủ tục hành chính.

Thứ ba, CĐ đại diện CNVCLĐ tham gia quản lý Nhà nước cấp tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã chủ động ký kết quy chế phối hợp công tác với UBND tỉnh; ký kết chương trình liên tịch với các sở, ban, ngành chức năng có liên quan nhằm triển khai thực hiện ở các cấp CĐ và CNVCLĐ. Việc phối hợp mở đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị người lao động đã phát huy quyền dân chủ của CNVCLĐ trong các cơ quan, DN... CĐ đã chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động trong DN, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của cả người sử dụng lao động và người lao động trong việc thi hành nghiêm túc các chế định về quyền và nghĩa vụ của hai bên, tạo được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; hoạt động xã hội của CĐ được tiến hành thường xuyên với nhiều chương trình và biện pháp chủ động của CĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực

Các hoạt động xã hội của CĐ không chỉ dừng lại chăm lo cho nội bộ CNVCLĐ mà đã huy động với mức độ và hiệu quả ngày càng tăng, như Quỹ tình nghĩa, tình thương, Quỹ vì người nghèo, nhà Mái ấm Công đoàn, quỹ tương trợ ở các cấp CĐ, quỹ học bỗng Nguyễn Đức Cảnh, trại hè hàng năm cho con CNVCLĐ, quỹ trợ vốn CNVC và NLĐ nghèo LĐLĐ tỉnh, hoạt động Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật … đã góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trước sự phát triển nhanh chóng về kinh tế – xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Sự cạnh tranh gay gắt, trước hết là công nghệ với hàm lượng chất xám ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong sản phẩm hàng hóa, GCCN còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém và bất cập. Yếu kém đáng lo ngại trước hết vẫn là chất lượng nguồn nhân lực, còn thiếu nhiều nhà quản lý giỏi, giàu kinh nghiệm, thiếu hụt một đội ngủ chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực và hầu hết lao động chưa được đào tạo một cách hệ thống, bài bản. Do vậy, đã dẫn đến cơ cấu lao động chưa hợp lý, chưa đáp ứng được cơ cấu kinh tế. Mặt khác, do tác động những mặt trái của cơ chế thị trường, CNVCLĐ chưa nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí của GCCN và tổ chức CĐ, dẫn đến ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp còn hạn chế, chất lượng lao động còn thấp, suy giảm về đạo đức và lối sống.

GCCN và tổ chức CĐ có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện chiến lược kinh tế – xã hội của tỉnh BR-VT. Mục tiêu tổng quát phát triển trong giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020, đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V xác định:“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển mạnh kinh tế biển, xây dựng Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh công nghiệp và cảng biển theo hướng hiện đại vào năm 2015; phát triển kinh tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc”. Phấn đấu để đến hết năm 2015, thực hiện thắng lợi 6 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; trong đó về kinh tế: “Tốc độ tăng trưởng (GDP) bình quân 14%/năm, kể cả dầu khí bình quân 10,8%/năm. Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 11.500 USD, kể cả dầu khí khoảng 15.000 USD; cơ cấu kinh tế công nghiệp, xây dựng 62% - dịch vụ 35% - nông nghiệp 3%, kể cả dầu khí: công nghiệp, xây dựng 66,3% - dịch vụ 31,1% - nông nghiệp 2,6%”. Tập trung thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Để tiếp tục thực hiện vai trò đi đầu, đóng góp xứng đáng vào thànhn tựu của tỉnh, GCCN và tổ chức CĐ tỉnh cần tự mình chủ động và tích cực vươn lên vượt qua thách thức, nắm bắt được thời cơ, tận dụng được lợi thế truyền thống sức mạnh đoàn kết tổng hợp của đội ngũ CNVCLĐ; nhận thức về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao và làm giàu tri thức nhằm trang bị cho đội ngũ CNVCLĐ vũ khí sắc bén để có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Với tư cách là tổ chức đại diện cho CNVCLĐ, là hạt nhân quan trọng thúc đẩy và phát huy sức mạnh của GCCN, tổ chức CĐ tỉnh BR-VT tiếp tục chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống CĐ; tham mưu cho Đảng bộ, Nhà nước hoạch định chiến lược quy hoạch và định hướng chăm lo phát triển nâng cao vị trí, vai trò GCCN lên một tầm cao mới trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết 20/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa X) của Đảng về Tiếp tục xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tầm cao đó là một đội ngũ công nhân trí thức, có đủ bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ trong điều kiện lịch sử mới. Song vẫn mang trong mình dòng máu giàu lòng yêu nước, quyết tâm đi đầu, góp phần cùng với Đảng bộ và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh BR-VT sớm trở thành tỉnh công nghiệp cảng biển theo hướng hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng hướng đến mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

* Thuận Hữu

 

 

 


Các tin khác:
Trao 37 suất quà cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10.1930-20.10.2011
Chủ động cùng với doanh nghiệp công khai điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 70 của Chính phủ và kế hoạch trả lương, thưởng nhân dịp Tết Nguyên đán 2012.
Đảng ủy cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT
Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ tại BR-VT:
LĐLĐ tỉnh BR-VT: 48 triệu đồng là tổng trị giá 31 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh được trao cho con CNVCLĐ.
Tặng 02 sổ tiết kiệm cho học sinh huyện Châu Đức vào năm học mới
LĐLĐ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu: 310 cán bộ tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn
Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn “ cho đoàn viên CĐCS Trường Mầm non Tuổi thơ, huyện Châu Đức
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy BR-VT: Thăm và khảo sát đời sống của công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 
Tin nhanh
Khai giảng lớp đào tạo nghề cho học viên

Liên đoàn lao động huyện Châu Đức trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2020.

Liên đoàn Lao động tỉnh: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn có hoàn cảnh khó khăn


Bầu bổ sung Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Xuyên Mộc


Liên đoàn Lao động tỉnh BR-VT: 350 CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2020

Đơn vị trực thuộc
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Quyết định Về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn

đẩy mạnh triển khai thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn và các thỏa thuận hợp tác

Tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua Đường dây nóng của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

thực hiện chủ đề hoạt động "Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn"

Nghị định của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng
Quy tro von
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun