Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Danh mục
Văn bản pháp luật
Luật Công Đoàn
Luật Lao Động
Luật Dân Sự
Luật An toàn, vệ sinh lao động
Luật Bảo hiểm Xã hội
Các bộ Luật khác
Weblink
Audio Congdoanca
Quảng cáo
Cuộc thi Ý tưởng koa học và công nghệ tỉnh BRVT lần I năm 2015
Tác Hại của thuốc lá
Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường
Thuốc lá hại phổi
" Hãy để sức khỏe khơi dậy cảm xúc ' thăng hoa', không cần ma túy"
Thống kê truy cập
6.362.201
 
Hiến pháp năm 2013 và những điểm mới ở điều 10
(19-03-2014)

Trong bối cảnh chung của thế giới có nhiều thay đổi to lớn, sâu sắc và phức tạp, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam được bổ sung và phát triển đã xác định mục tiêu, định hướng phát triển đất nước toàn diện, bền vững.


 Nhằm xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII đã quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và thành lập ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đến kỳ họp thứ tư Quốc hội ban hành Nghị quyết số 38 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Với tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Qua thời gian dài chuẩn bị và tiếp nhận hơn 26 triệu lượt ý kiến đóng góp từ hơn 28 nghìn hội nghị, hội thảo được tổ chức từ các cấp và ý kiến của Bộ Chính trị, Uỷ Ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo.
 Ngày 28/11/2013 dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được Quốc hội khoá XIII thông qua và được chủ tịch nước ký lệnh công bố Hiến pháp vào ngày 08/12/2013. Hiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung- tạm gọi là Hiến pháp năm 2013- có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Đây là sự kiện chính trị- pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến trong lịch sử lập hiến của Việt Nam.
Ngoài lời nói đầu được giới thiệu ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa, Hiến pháp năm 2013 được bố cục 11 chương, 120 điều- giảm 01 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992.
Về Công đoàn, tiếp tục kế thừa Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung vai trò, trách nhiệm của Công đoàn phù hợp với giai đoạn phát triển của đất nước. Bên cạnh những điểm được nêu tại Điều 9, Hiến pháp cũng đã chỉ rõ: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ tổ quốc”- Điều 10.
Như vậy so với trước đây, Ðiều 10 Hiến pháp năm 2013 có một số điểm mới sau:
Thứ nhất, khẳng định Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện. Ðây là nguyên tắc rất quan trọng của tổ chức công đoàn, lần đầu tiên được khẳng định và thể hiện trong Hiến pháp và đây cũng là thông lệ chung được quy định trong các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
Thứ hai, đã bỏ cụm từ "Công đoàn cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp... " ;
Thứ ba, ở Ðiều 10 Hiến pháp năm 1992 quy định công đoàn chỉ tham gia kiểm tra, giám sát thì  ở Điều 10 Hiến pháp năm 2013 không chỉ quy định Công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát mà còn "tham gia thanh tra" hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Ðiều này hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và khoa học vì công đoàn là do người lao động tự nguyện lập ra để tham gia quản lý và chăm lo, bảo vệ người lao động, Công đoàn phải được tham gia thanh tra việc tuân thủ và thực thi pháp luật liên quan đến người lao động, thì mới có thể tham gia quản lý nhà nước và bảo vệ quyền và lợi ích người lao động.
Thứ tư, Hiến pháp năm 2013 quy định đầy đủ, cụ thể và rõ hơn về trách nhiệm của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật.
Với những những quy định mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã, phù hợp với Cương lĩnh của Ðảng về phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH. Nội dung của Hiến pháp và những điểm cơ bản, cốt lõi tại Điều 9 và Điều 10 đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, chức năng tổ chức Công đoànViệt Nam gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
                                                                              HP

Các tin khác:
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký lệnh công bố Hiến pháp
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Tập huấn Tăng cường các hoạt động an toàn vệ sinh lao động
Thông tin về Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
LĐLĐ tỉnh BR-VT: Họp mặt cán bộ công đoàn hưu trí kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Thể lệ Giải báo chí vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XI, năm 2013 - 2014
Giao lưu trực tuyến: “Chia sẻ cùng người lao động”
Hội nghị Tổng kết công tác Hiến máu tình nguyện năm 2012
Từ 1/5: Luật phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực
Hướng dẫn đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2013
Bộ luật Lao động năm 2012: Đảm bảo mọi mặt quyền, lợi ích của người lao động
 
Tin nhanh

Công đoàn ngành Giáo dục: Hội nghị tập huấn Quy chế dân chủ và hướng dẫn CĐCS phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động Công đoàn ngành Giáo dục: Hội nghị tập huấn Quy chế dân chủ và hướng dẫn CĐCS phối hợp tổ chức phong trào thi đua trong cán bộ, nhà giáo, người lao động


Đêm hội diễn văn nghệ, thời trang chào mừng tháng công nhân và kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh  Đêm hội diễn văn nghệ, thời trang chào mừng tháng công nhân và kỷ niệm 126 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thi tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Hội thi tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp


LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Kết quả bước đầu việc thành lập Công đoàn theo phương thức mới

LĐLĐ huyện Xuyên Mộc: Tập huấn công tác tổ chức Công đoàn cơ sở (CĐCS), phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh.
Đơn vị trực thuộc
Khach san Cong Doan Vung Tau
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Văn bản mới
Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động

Tóm tắt cam kết thuế quan trong TPP - Thông cáo báo chí của Bộ Tài chính

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Khen thưởng thi đua chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”

Ban hành quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), 1982
Khach san Cong Doan Vung Tau
Trường TRung cấp nghề kinh tế kỹ thuật Công Đoàn BRVT
Con Dao Sea Resort
Quy tro von
Phó Bí thư Tỉnh ủy BRVT Nguyễn Hồng Lĩnh, tặng quà cho cháu Nguyễn Ánh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh BR-VT Lưu Tài Đoàn tặng quà cho CNLĐ đang làm việc cho Khu c
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun