bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

[Infographic] Người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2022


Bài viết liên quan