bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

[Infographic] Tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến ngày 09/12/2022


Bài viết liên quan