bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

[Infographic] Tiến độ Đại hội Công đoàn cơ sở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến ngày 09/12/2022


Bài viết liên quan