bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Infographic tuyên truyền “Lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động vệ sinh, an toàn lao động” năm 2022.


Bài viết liên quan