bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Đất Đỏ tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả hoạt động phong trào CNVCLĐ khối trường học năm học 2021-2022

Nhằm đánh giá kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cơ sở khối trường học năm học 2021- 2022 cũng như có cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và thực hiện công tác khen thưởng. Trong 03 ngày 07,08/09/6/2022, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chấm điểm trực tiếp 29 Công đoàn cơ sở khối Giáo dục.

Tại buổi chấm điểm, các công đoàn cơ sở đã chuẩn bị hồ sơ tương đối đầy đủ theo các nội dung của từng nhóm tiêu chí. Qua kết quả chấm điểm, 100% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình, kế hoạch, tham gia các phong trào do công đoàn đã đề ra.

                                                                                                                                       Bích Hằng

 


Bài viết liên quan