bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

LĐLĐ huyện Đất Đỏ tổ chức chấm điểm, đánh giá kết quả hoạt động phong trào CNVCLĐ khối trường học năm học 2021-2022

Nhằm đánh giá kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn cơ sở khối trường học năm học 2021- 2022 cũng như có cơ sở đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn và thực hiện công tác khen thưởng. Trong 03 ngày 07,08/09/6/2022, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chấm điểm trực tiếp 29 Công đoàn cơ sở khối Giáo dục.

Tại buổi chấm điểm, các công đoàn cơ sở đã chuẩn bị hồ sơ tương đối đầy đủ theo các nội dung của từng nhóm tiêu chí. Qua kết quả chấm điểm, 100% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như thực hiện đầy đủ các nội dung theo chương trình, kế hoạch, tham gia các phong trào do công đoàn đã đề ra.

                                                                                                                                       Bích Hằng

 


Bài viết liên quan