bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

LĐLĐ huyện Long Điền: Học tập, triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu”

LĐLĐ huyện Long Điền tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề năm 2022 cho các đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn của 115 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền triển khai chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”, những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyên đề này trong bối cảnh toàn tỉnh BR-VT đang tập trung khôi phục, phát triển kinh tế, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch học tập của tập thể, cá nhân về chuyên đề học Bác năm 2022.


Bài viết liên quan