bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

– Địa chỉ: 102 Trần Hưng Đạo, P1, Thành phố Vũng Tàu
– Điện thoại CQ: 0254.3853545

Nguyễn Đức Ý Chủ tịch
Lê Tiến Chinh Phó Chủ tịch

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ BÀ RỊA

– Địa chỉ: 142 Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyên, Thành phố Bà Rịa

– Điện thoại: 0254.3825201 – Fax: 0254.3825201

Phạm Thu Hường Chủ tịch
Trần Thị Thu Thủy Phó Chủ tịch

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN LONG ĐIỀN 
– Địa chỉ: đường Trần Xuân Độ, Thị trấn Long Điền, huyện Long Điền
– Điện thoại: 0254.3862464 – Fax: 0254.3862464

Kiều Minh Sơn Chủ tịch
Nguyễn Thị Hồng Linh Phó Chủ tịch

 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐẤT ĐỎ

– Địa chỉ: Khu phố Hiệp Hòa, Thị Trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ

– Điện thoại : 0254.3688225 – Fax: 0254.3688225

Lê Minh Quan Chủ tịch
Nguyễn Văn Lai Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN XUYÊN MỘC
– Địa chỉ: Quốc lộ 55, Khu phố Thành Sơn, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
– Điện thoại: 0254.3874073 – Fax: 0254.3772197
Trần Minh Bảo Vy Chủ tịch
 Văn Vũ Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THỊ XÃ PHÚ MỸ 

– Địa chỉ: Khu hành chính, Thị xã Phú Mỹ
– Điện thoại : 064.3876562  – Fax: 064.3876562

Phạm Thị Tùng  Chủ tịch
Phan Văn Châu Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CHÂU ĐỨC 
-Địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức
-Điện thoại: 0254.3881298 –  Fax: 0254.3881298
Phạm Thị Hương Chủ tịch
Phạm Tài Ngọc Phó Chủ tịch
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CÔN ĐẢO
– Địa chỉ: 34 Tôn Đức Thắng, Huyện Côn Đảo
– Điện thoại: 0254.3830217 – Fax: 0254.3830217
Đoàn Thị Diệu Hiền Chủ tịch