bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

LĐLĐ tỉnh phối hợp với UBMTTQ tỉnh trao 10 tấn gạo cho CNLĐ tại doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”


Bài viết liên quan