bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

LĐLĐ TPVT, CĐ ngành xây dựng phối hợp với Trung tâm tư vấn Pháp luật LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Cư trú 2020

Ngày 19/5/2022, Ông Nguyễn Thành To- Phó Chủ tịch Hội luật gia tỉnh BR-VT đã triển khai luật Cư trú cho 200 cán bộ công đoàn tại các cơ sở trực thuộc thành phố Vũng Tàu và Công đoàn ngành Xây dựng.

Cán bộ công đoàn trao đổi tại hội nghị các vấn đề liên quan đến Luật Cư trú

tại hội nghị các đồng chí cán bộ công đoàn đã được báo cáo viên triển khai quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về Luật cư trú nhằm thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật trong đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động.

Bài Lưu Tuyên – ảnh Xuân Trúc


Bài viết liên quan