bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Liên đoàn Lao động huyện Long Điền: Hội nghị bầu bổ sung BCH Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 07/01/2022, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã thông qua các bước bầu bổ sung BCH LĐLĐ huyện đối với 03 đồng chí Ngô Thị Tuyết Linh, chủ tịch CĐCS Lao động và TBXH, Đ/c Nguyễn Đăng Phương phó chủ tịch CĐCS trường THCS Văn Lương, Đ/c Trần Thị Ngọc Thanh chủ tịch CĐCS xã Phước Hưng, đạt tỷ lệ 100%.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Trịnh Thanh Hoa Chủ tịch LĐLĐ huyện  phân công, nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên BCH LĐLĐ huyện và mong các đồng chí luôn đoàn kết, gắn bó để luôn hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Hồng Linh


Bài viết liên quan