bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa − Vũng Tàu lần thứ VII, đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Liên đoàn lao động Thành phố Bà Rịa trao thẻ đoàn viên công đoàn mới

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về “Đổi mới thẻ đoàn viên và quản lý chặt chẽ đoàn viên công đoàn Việt Nam; xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi cho đoàn viên Công đoàn Việt Nam…”, cũng như chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh BRVT về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn.

Trong năm 2021 LĐLĐ Thành phố Bà Rịa đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý đoàn viên, đồng thời tiến hành các bước đổi thẻ mới cho đoàn viên theo quy định. Từ 24/02/2022 đến 25/02/2022,  Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức trao thẻ cho đoàn viên công đoàn đợt 1 cho 45 CĐCS với 2.091 thẻ đoàn viên.

Việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, theo dõi và phục vụ đoàn viên của công đoàn các cấp, đồng thời thông qua đổi thẻ đoàn viên mới để xác định chính xác số lượng đoàn viên, trên cơ sở đó thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, chăm lo cho đoàn viên công đoàn theo hướng phục vụ đoàn viên và vì lợi ích của đoàn viên công đoàn theo đúng chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tạ Quốc Thắng


Bài viết liên quan