bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Liên đoàn lao động thị xã Phú Mỹ: tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và người lao động năm 2023

Sáng ngày 17/11/2023, tại Hội trường UBND thị xã, Liên đoàn lao động thị xã phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có gần 200 đại biểu là đại diện người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại Hội nghị đối thoại, Liên đoàn lao động thị xã và bảo hiểm xã hội thị xã đã trực tiếp giải đáp các ý kiến khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người lao động trong quá trình thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và Luật Công đoàn.

Hầu hết các ý kiến khó khăn, vướng mắc của người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và người lao động đều được giải đáp, tháo gỡ và có hướng kiến nghị giải quyết. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và người lao động trong việc thực hiện Luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và luật công đoàn trên địa bàn.

                                                                      Trần Tư Hồng Nhung


Bài viết liên quan