bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 04/11/2021, Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Báo cáo tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Mạnh Diễn, Trưởng Ban Tuyên giáo – Dân vận – Tổng hợp, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khẳng định phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Do đó, việc học tập chuyên đề sẽ giúp cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua buổi học tập đã giúp cho cán bộ chuyên trách công đoàn nắm những nội dung và ý nghĩa của chuyên đề, nâng cao nhận thức cho các cán bộ công đoàn để tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị đã được phân côn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn các cấp.

Thành Thơ


Bài viết liên quan