bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên đoàn Lao động tỉnh vận động CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021

Liên đoàn Lao động tỉnh vận động CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021

Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2021 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với công chúng trong nước và quốc tế, khuyến khích sự quan tâm, gắn kết, tham gia của giới trẻ đối với nghệ thuật nhiếp ảnh nói riêng và các vấn đề xã hội nói chung.

Đối tượng tham gia: Mọi công dân Việt Nam từ 18 đến 35 tuổi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

Nội dung tác phẩm: Phản ánh cuộc sống đương đại, con người, văn hóa, phong cảnh, thiên nhiên, đất nước, con người, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những vấn đề giới trẻ quan tâm, những suy nghỉ, ý kiến, ý tưởng về cuộc sống…

Thời gian nhận tác phẩm dự thi, kể từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2021 và gửi ảnh trực tiếp tại Website: festivalnhiepanhtre2021.com.


Bài viết liên quan