bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ: Khu A2, Cổng số 2, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa
Điện thoại: 0254 3852 384 – Fax: 0254 3854 057
Email: congdoantinh@congdoanbrvt.org.vn
Website: www.congdoanbrvt.org.vn