bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Niềm tin của đoàn viên công đoàn trong nhiệm kì mới 2023-2028 của công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với 319 đại biểu đại diện cho 143 473 đoàn viên tham dự.

Với phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, công đoàn viên của Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Sông Cầu đặt niềm tin, kỳ vọng vào các đồng chí của Ban chấp hành Công đoàn tỉnh nhiệm kì 2023-2028 sẽ luôn tâm huyết, nhiệt tình, năng động, đổi mới, sáng tạo. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiều chương trình thiết thực, phù hợp và mang lại nhiều lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn cơ sở mong muốn trong nhiệm kỳ mới Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về công tác truyền thông, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền các hoạt động của công đoàn các cấp, mang thông tin đến với đoàn viên, người lao động nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đoàn viên kì vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ quan tâm nhiều hơn đến công tác giáo dục, đời sống của đội ngũ nhà giáo, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp cả về chất lượng và số lượng, giúp cán bộ công đoàn các cấp nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng và các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra.

        

Lê Thị Thắm – CT CĐCS trường Tiểu học Sông Cầu (huyện Châu Đức)


Bài viết liên quan