bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tập thể các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BR-VT ủng hộ 2.000 suất quà nhu yếu phẩm cho CNLĐ


Bài viết liên quan