bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Chào mừng đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 − 2028

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” (lần thứ Nhất)

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Thông báo số 329/TB-LĐLĐ về Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các kỳ đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”  lần thứ Nhất)

Đường link tải Nội dung Thông báo số 329/TB-LĐLĐ

11. Thong bao ket qua cuoc thi lan 1.signed.signed


Bài viết liên quan