bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyên truyền Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030

Ngày 23/3/2023, UBND tỉnh BR-VT ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về việc “Phối hợp liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030”; nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em và giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và khuyết tật do đuối nước gây ra trên địa bàn tỉnh BR-VT, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

Tích cực truyền thông nâng cao nhận thức, kiến thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Ảnh sưu tầm

Phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương nhằm xây dựng môi trường an toàn, loại bỏ nguy cơ gây đuối nước trẻ em đặc biệt là con CNVCLĐ

Phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn, giáo dục, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

(Đính kèm: Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 23/3/2023 của UBND tỉnh về Phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2023 – 2030).

                                                                                   Thu Trang


Bài viết liên quan