bn1
bn2
bn3
bn4
bn5
Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV

Ngày 07/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1298-CV/BTGTU, về việc triển khai tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, các cấp Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế, bằng hình thức phù hợp của đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung và kết quả của kỳ họp thứ 3, quốc hội khóa XV đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Khẳng định Quốc hội luôn đại diện cho trí tuệ toàn dân, không ngừng đổi mới, hành động vì lợi ích chính đáng của cử tri, Nhân dân, lợi ích chung của đất nước.

 

Tuyên truyền sâu rộng về các dự án luật được Quốc hội thông qua. Khích lệ động viên các Doanh nghiệp và CNVCLĐ nổ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất, chủ động, thích ứng linh hoạt, kịp thời trước những diễn biến phức tạp, khó lường tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là vấn đề lạm phát, giá nhiên liệu tăng cao.

(Gửi kèm theo đề cương tuyên truyền).

  Đoàn Tấn

 

 

 


Bài viết liên quan